Modicon M221

Modicon M221 PLC kontroleri namenjeni su mašinama i sistemima manje i srednje složenosti. Potpuno nova gama čiji je zaštitni znak   jednostavnost   korišćenja. Pored  toga,  za  razliku  od prethodnih Schneider-ovih linija kontrolera, ova cenovno ne konkuriše   proizvođačima   zvučnih   imena,   već jeftinijim korejskim, kineskim i izraelskim proizvođačima. Posebno su povoljni modeli sa integrisanim ETHERNET-om ili konfiguracije sa velikim brojem signala gde se uz opremu renomiranog evropskog proizvođača pored boljeg kvaliteta može očekivati i niža cena od gore pomenute konkurencije. Osnovne karakteristike Modicon M221 serije PLC kontrolera su:

  • programira se običnim MiniUSB kablom, bez komplikovanih drajvera, pomoću besplatnog SoMachine basic softvera koji se može naći na Schneider Electric sajtu
  • podržava paralelne procese, prekidne i periodične rutine, definisanje i pozivanje podfunkcija
  • omogućava komotan unos i kopiranje tabele simbola na pregledan i intuitivan način
  • dozvoljava proizvoljno podešavanje dužine linije programa od 11 do 30 elemenata
  • svi modeli raspolažu sa dva integrisana analogna ulaza 0-10V
  • integrisani RUN/STOP prekidač

Modicon M221 PLC podržava do 268 signala u jednom ili 492 signala u dva reka. Proširenje u drugi rek nova je opcija i postiže se korišćenjem namenskog predajnog i prijemnog modula. Najelegantnije rešenje ožičenja za konfiguracije sa većim brojem signala su HE10 konektori koji do modula dovode po 16 signala. Za IO module do 16 signala i kompaktne kontrolere u ponudi su i modeli sa klemama na oprugu ili šraf.

Po želji mogu se poručiti modeli sa ili bez integrisanog ETHERNET-a i jednim do dva serijska porta. CanOpen nije u ponudi. Ova opcija rezervisana je za za jače platforme: Modicon M241 i Modicon M251.

Modicon M221

Modicon M221 kontroleri imaju maksimalno 4 brza brojačka ulaza ili 2 enkoderska brojača brzine do 100kHz. Brzi izlazi su takođe kvalitetno rešeni, pa je na Modicon M221 moguće lako podešavati frekvenciju izlaznih impulsa u dosta širokom opsegu (0,5Hz do 10KHz).
Modicon M221 podržava korišćenje memorijske kartice za očitavanje (upload, backup) i kopiranje  aplikacije kao i za učitavanje firmvera.

Pored IO modula dostupna je i bogata ponuda kartica koje se priključuju sa prednje strane na kontroler, pre svega sa analognim naponskim, strujnim i temperaturnim signalima, ali i sa RS232/485 portom. Na kontroler se mogu priključiti do dve ovakve kartice. Osnovna prednost u odnosu na klasične signalne module je cena – na primer dva analogna signala dobijaju se za duplo manje novca, ako su obezbeđeni na kartici.

Još jedna novost je Bluetooth adapter preko koga je moguća bežična konekcija na ovaj kontroler sa PC računara.

Najveća prednost Modicon M221 serije u odnosu na Modicon M241 i Modicon M251 je besplatan softver za programiranje (SoMachine Basic) koji se može skinuti sa interneta, lako instalirati za svega nekoliko minuta i koristiti bez prethodne obuke. Sve funkcije su na jedan do dva klika dostupne i intuitivno složene. SoMachine Basic je prema korisniku prijateljski nastrojeno okruženje bez detalja koji bezpotrebno otežavaju programerski posao tako da je teško naći manu dostupnim funkcijama i njihovom rasporedu na ekranu. Uz uloženo programersko umeće i vreme umesto novca uloženog u radnu licencu za SoMachine 4 mogu se rešiti i komplikovaniji zadaci. Tek za veoma zahtevne procese je primereniji izbor koristiti pogodnosti bogatijeg SoMachine 4 koji širokom ponudom biblioteka i zaokruženim funkcijskim i tehnološkim blokovima veliki deo “fizičkog posla” uradi sam i ostavlja programeru slobodno vreme za samu tehnologiju procesa uz minimalan angažman na programiranju.

Modicom M241

Iako spolja izrazito liči na Modicon M221 kontroler, sa intergrisanim signalima na koje se dodaju standardni IO moduli, unutar Modicon M241 PLC-a nalazi se moćni DualCore processor (22ns po instrukciji). Pod bogatim SoMachine 4 softverom baziranim na CoDeSys-u mogućnosti su praktično neograničene. Namenjen je za mašine srednje i visoke složenosti.

Moćni CoDeSys SoMachine 4 nudi bogatu paletu biblioteka, funkcijskih i tehnoloških blokova za mnoštvo tipova aplikacija koje se standardno sreću u industriji. Moguće je pisanje matematičkih formula u originalnom zapisu, dakle prostim ređanjem operacija. Teško je naći matematički proračun u industrijskoj automatici koji ova platforma ne može realizovati u samo jednom redu. Funkcijski blokovi i biblioteke posebno su efikasni u uštedi programerskog vremena ako se preko CanOPEN-a povezuju Schneider Electric-ovi frekventni i servo regulatori za koje su ovi blokovi integrisani u SoMachine4 i po instaliranju softvera odmah spremni za korišćenje.

Modicon M241

Modicon M241 PLC podržava do 7 signalnih modula u jednom ili 14 modula u dva reka. Proširenje u drugi rek nova je opcija i postiže se korišćenjem namenskog predajnog i prijemnog modula. Najelegantnije rešenje ožičenja za konfiguracije sa većim brojem signala su HE10 konektori koji do modula dovode po 16 signala. Za IO module do 16 signala u ponudi su i modeli sa klemama na oprugu ili šraf.

Modicon M241 raspolaže sa 8 brzih brojačkih ulaza deklarisane brzine do 200kHz, uz maksimalno 2 enkoderska 2 kanalna brojača. Tu su i 4 brza izlaza za PWM ili impulsno vođenje do 100kHz. U zavisnosti od modela raspolaže sa do 5 portova: USB (za programiranje), ETHERNET, CanOPEN I do dva serijska porta.

Modicon M241 podržava korišćenje memorijske kartice za očitavanje (upload, backup) i kopiranje aplikacije kao i za učitavanje firmvera.

Slično kao na Modicon M221 u ponudi je nekoliko kartica, gde se osim modela sa analognim naponskim strujnim i temperaturnim signalima  i RS232/485  portom nude ETHERNET switch modul, profibus DP slave modul i 2 namenske kartice. Kompletna paleta kartica može se naći u katalogu za Modicon M241.

Takođe, zanimljiv je i Bluetooth adapter preko koga je moguća bežična konekcija na ovaj kontroler sa PC računara.

Veliki adut ovom kontroleru je CanOPEN port koji većina modela sadrži integrisano pa svoje mogućnosti najbolje pokazuje na aplikacijama sa frekventnim regulatorima i servo pogonima povezanim preko ove komunikacije.

Umesto velikog broja digitalnih i analognih signala Modicon M241 upravlja servo i frekventim regulatorima kroz samo jedan CanOPEN kabl, čime se osim uštede u potrebnom broju signala pojednostavljuje šema veze i skraćuje vreme šemiranja.

Po karakteristikama procesora i dostupnih komunikacionih portova može se reći da je ova platforma na jedan korak od servo (motion) kontrolera. Ništa manje zanimljiva je i cena jer su se performanse koje nudi ovaj kontroler, do njegovog lansiranja, mogle dobiti tek po ceni koja je trostruko viša od sadašnje cene Modicon M241.

Modicon M251

Brat blizanac Modicon M241 PLC-a. Nedostatak integrisanih signala nadoknađuje dodatnim fieldbus ETHERNET portom namenjenim za distribuirane uređaje. Cenovno podjednako atraktivna ponuda koja ovom kontroleru garantuje uspeh na tržištu.

Kao i Modicon M241, podržan je moćnim SoMachine 4 okruženjem za programiranje. Obzirom da ne raspolaže integrisanim signalima više je namenjen distribuiranim sistemima mada može biti primereno rešenje i kada je zahtevana ušteda prostora u ormanu.

Umesto velikog broja digitalnih i analognih signala Modicon M251 upravlja servo i frekventim regulatorima kroz samo jedan CanOPEN kabl, čime se osim uštede u potrebnom broju signala pojednostavljuje šema veze i skraćuje vreme šemiranja.

Modicon M251

Modicon M251 PLC podržava do 7 signalnih modula u jednom ili 14 modula u dva reka.

U ponudi su samo dva modela. Zajednički su im po jedan ETHERNET, serijski i miniUSB port za programiranje.

Razlikuju se po tome što za kontrolu periferija prvi nudi ETHERNET 2 fieldbus port, a drugi CanOPEN master port.

Modicon M251 podržava korišćenje memorijske kartice za očitavanje (upload, backup) i kopiranje aplikacije, kao i za učitavanje firmvera.

Za razliku od Modicon M221 i Modicon M241 ne postoji ponuda kartica za ovaj PLC. Moguće je izabrati samo ETHERNET switch modul ili profibus DP slave modul.

Takođe, zanimljiv je i Bluetooth adapter preko koga je moguća bežična konekcija na ovaj kontroler sa PC računara.


Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, e-mail: enelvaljevo@gmail.com, web adresa: http://www.enelva.rs

Follow me