Nakon 15 godina uspešnog poslovanja u oblasti izvođenja elektroinstalacija u industriji i građevinarstvu, Elektromont-ILT je odlučio da svoju delatnost upotpuni osnivanjem sektora održavanja i merenja. Pored ispitivanja kojima smo se i do sada bavili, uložena su velika sredstva u nabavku nove opreme i usavršavanje naših zaposlenih.

Kao najveću investiciju, izdvajamo kupovinu mernog vozila proizvođača BAUR, sa integrisanim TITRON ispitno mernim sistemom. Ova oprema omogućava precizno određivanje mesta kvara na kablovskim vodovima, određivanje trase podzemnih kablova i naponsko ispitivanje kablova nazivnog napona do 35kV najsavremenijom VLF metodom.

Nabavkom uređaja za ispitivanje relejne zaštite, ispitivanje otpora izolacije namotaja transformatora, ispitivanje transformatorskog ulja i visokonaponsko ispitivanje postrojenja upotpunili smo svu opremu potrebnu za ispitivanje distributivnih trafostanica.

Ispitivanju elektroenergetskih i gromobranskih instalacija, dodali smo i termografsko ispitivanje, merenje nivoa osvetljaja i analizu kvaliteta mrežnog napona. 

Pored ispitivanja vezanih za elektroenergetiku, sada možemo za vas izvršiti i ispitivanje telekomunikacionih i signalnih instalacija. Možemo izvršiti ispitivanje optičkih linkova OTDR metodom, kao i sertifikovanje strukturnog kablovskog sistema za sva merenja do kategorije Cat8. 

Velika sredstva uložena u kupovinu najsavremenije merne opreme i iskustvo naših zaposlenih na poslovima ispitivanja i merenja garantuju da sve vaše zahteve možemo izvršiti pouzdano i u najkraćem roku.

Vršimo:

 • određivanje mesta kvara na kablovskim vodovima
 • određivanje trase podzemnih kablova
 • naponsko ispitivanje kablova napona do 35kV
 • ispitivanje distributivnih trafostanica
 • ispitivanje električnih instalacija
 • ispitivanje gromobranskih instalacija
 • termografsko ispitivanje
 • merenje nivoa osvetljaja
 • analiza kvaliteta mrežnog napona
 • ispitivanje optičkih linkova OTDR metodom
 • sertifikovanje strukturnog kablovskog sistema


ELEKTROMONT-ILT d.o.o. Beograd – Surčin, Balkanska 108, 11276 Jakovo, Srbija, www.elektromont.rs

Aleksandar Dakić
Follow me