Foto-naponski sistemi postaju sve interesantniji i u privatnoj i u industrijskoj primeni, jer je njihova cena rapidno pala u odnosu na onu kada su kao proizvodi uvedeni na tržište. Apsolutno tihi i bez ijednog pokretnog elementa ili štetne emisije u okolinu, oni su iz sporednog segmenta tržišta za zaljubljenike u samostalno napajanje električnom energijom zauzeli danas značajno mesto na glavnom tržištu proizvodnje električne energije. Sistemi koji se postavljaju na krov objekta u roku od 0,7 do 2 godine od instalacije vrše potpuni povraćaj uloženih sredstava u proizvodnju i instalaciju, a za svoj radni vek od 30 godina proizvode 95% kompletne zelene energije sistema.

Današnji veliki sistemi su povezani sa elektro-distributivnom mrežom i uz adekvatnu opremu mogu biti glavni izvor ili dopunski izvor električne energije nekog postrojenja. U slučaju da je proizvodnja energije veća od potreba, energija može da bude i vraćena u elektro-distributivnu mrežu i time se može učiniti dodatna ušteda u ukupnim energetskim troškovima.

Svaki foto-naponski sistem se sastoji od solarnih modula koji apsorbuju solarnu energiju i pretvaraju je u električnu, invertora koji vrši DC/AC konverziju i kablova, razvodnih kutija i razvodnih ormara koji obezbeđuju pravilan prenos energije. Sistem može imati dodatnu logiku za praćenje stanja i baterijske ćelije za akumulaciju energije i postizanje ujednačenijih performansi sistema.

Generalno gledano, imamo dve različite mreže kablova u svakom foto-naponskom sistemu. Jedna je niskonaponska DC mreža između solarnih modula i invertera i na tom delu mreže Hensel PV razvodne kutije su našle primenu kao provereno i kvalitetno rešenje, otporno i na najsurovije uslove rada.

Druga mreža je AC mreža od invertera do sabirne kutije sa osiguračima, za koju Hensel takođe ima rešenje u seriji Mi, u kojoj u slučaju sistema povezanog za distributivnu mrežu dolazi do spajanja i razmene energije između foto-naponskog sistema i elektro-distributivnog sistema, sa ciljem da se samom potrošaču isporuči stabilno snabdevanje energijom.

Razvodne kutije i razvodni ormari moraju da obezbede nesmetanu instalaciju na otvorenom, bez obzira na surove uslove okoline, koji se u našem slučaju kreću od izuzetno hladnih zima, do intenzivnih kišnih padavina i jakog letnjeg UV i toplotnog zračenja Sunca. Zbog toga se koriste specijalni plastični materijali otporni na temperaturne razlike i UV zračenje.

Materijal koji se koristi za izradu kućišta Mi sistema kutija je UV stabilan, što znači da mu karakteristike ostaju nepromenjene i nakon dugotrajnog izlaganja sunčevoj svetlosti. Direktna sunčeva radijacija, kao i unutrašnja disipacija energije u samoj kutiji, mogu pregrejati unutrašnjost razvodne kutije. Pre niske temperature okruženja, npr. ispod -5°C takođe negativno utiču na funkcionalnost opreme. Stoga obavezno u obzir treba uzimati klimatske faktore pri izgradnji foto-naponskih sistema. Vrh kutije morao bi biti zaštićen od kiše, grada i snega. Uticaj hemijskih agenasa u nekim slučajevima može biti posebno štetan, pa treba obratiti pažnju na samu lokaciju montaže razvodnih kutija u skladu sa IP stepenom zaštite za koju su one specificirane.

Dodatne mere, kao što je provetravanje recimo, mogu se primeniti da bi se obezbedila adekvatna radna temperatura i sprečila pojava kondenzata vodene pare u kutiji.

U instalacijama na otvorenom, Hensel kombinovane klima uvodnice (KBM) se mogu uspešno koristiti za uvođenje kablova u kutije i kompenzaciju pritiska u njima.

Kako dolazi do kondenzacije vodene pare u kutijama sa visokim stepenom IP zaštite?
Voda se kondenzuje jedino u kućištima sa stepenom zaštite većim od IP54 usled razlike u temperaturi unutar i van kućišta. Vlaga ne može ispariti iz kućišta koje ima visok stepen zaštite

Unutrašnja temperatura je viša od spoljne zbog disipacije snage ugrađenih uređaja. Vreo vazduh unutra akumulira vlagu. Ona dolazi iz spoljašnjosti jer dihtovanje kućišta nije hermetičko. Unutrašnja temperatura se smanjuje usled hlađenja, npr. gašenjem opterećenja.

Vreo vazduh emituje vlagu kojom je bio zasićen i koja se sada kondenzuje na hladnije zidove kućišta.

Formiranje kondenzovane vode kod instalacija u zatvorenom prostoru: U područjima u kojima se očekuje povišena vlažnost i veće fluktuacije temperature, npr. perionice veša, kuhinje, perionice automobila.

Formiranje kondenzovane vodene pare u zaštićenim instalacijama na otvorenom (zaštita od vremenskog uticaja) ili nezaštićenim instalacijama na otvorenom: Ovde se kondenzacija vodene pare dešava u zavisnosti od vremenskih uslova, visoke vlažnosti vazduha, direktnog sunčevog obasijanja i temperaturne razlike između opreme i zida kućišta.

Prenaponska zaštita
Kako su solarne ćelije, kao deo foto-naponskog sistema u celosti izložene udarima groma, bilo da su na krovu ili na zemlji, zaštita od prenapona je bitan deo zaštite same investicije. Direktan udar munje u solarne ćelije može potpuno uništiti sve module i invertere (primarno oštećenje). Kako foto-naponski sistem mora biti povezan sa električnom instalacijom objekta, oštećenje se može preneti kroz sve objekte usled munje koja je pogodila solarne ćelije (sekundarni efekat).

Mere zaštite
U osnovi, potrebno je onemogućiti direktni udar munje u fotonaponski sistem. Renomirani proizvođači imaju u ponudi specijalne proizvode koji su specijalno namenjeni za eksternu zaštitu od udara groma – ”external lighting protection systems.“

Zaštita solarnih invertora
Da bi se zaštitio invertor, potrebno mu je zaštiti i DC ulaze i AC izlaze. Kada je instalirani inverter povezan kablom dužim od 10m od glavne razvodne table, potrebno je koristiti naponsku zaštitu SPD tip 2 na AC liniji kako bi se zaštitio sistem od oštećenja prenaponom, što može da se desi ukoliko bi visok napon prodro u električnu distributivnu mrežu. Za kablove koji vode struju do DC ulaza koriste se specijalne zaštitne jedinice tpa 2 za jednosmernu struju.

Hensel je lider na tržištu kada govorimo o inovativnim elektrotehničkim proizvodima i tehnologijama koje se implementiraju u objektima.

Osnovan davne 1931, Hensel je sada deo internacionalne grupe kompanija koje posluju širom sveta. Sedište je u Lennestadt-u, Nemačka, a Sobel u svojoj ponudi celokupnog Hensel proizvodnog programa čini da ova internacionalna kompanija nije nikada daleko od vas kada vam je to potrebno.

Tamo gde uticaj spoljne sredine, prašina i vlaga zahtevaju posebnu instalacionu tehnologiju, Hensel svojim proizvodima obezbeđuje distribuciju energije inovativnim rešenjima. Program proizvoda u ponudi čini ovu kompaniju liderom u oblasti distribucije električne energije u niskonaponskom sektoru.

Svoj kvalitet garantuje višedecenijskim iskustvom i menadžmentom kvaliteta koji je striktno u skladu sa DIN EN ISO 9001-2018 u svim Hensel pogonima.

Tržište foto-naponskih sistema će i u narednim godinama značajno rasti i sve veći broj investitora i vlasnika kuća će ulagati u proizvodnju električne struje iz solarne energije.

Sa ENYSUN razvodnim sistemom za fotonaponske sisteme koji su u skladu sa svim standardima, mi ćemo podržati vaše pristupanje i tom segmentu tržišta.

ENYSUN je izuzetno vredan, modularni sistem, koji vam pruža dodatne prodajne poene na rastućem foto-naponskom tržištu.

Ostvarite profit sistemom koji vam pruža kompetitivnu prednost na tržištu i na koji se uvek možete osloniti.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar Dakić
Follow me