Pneumatski sistem za brzu izmenu SCHUNK SWS-046 omogućava brzu i pouzdanu izmenu različitih griper sistema i alata. Sa četiri različite površine za dodatke, on nudi mnoštvo opcija za podršku povezanih pneumatičnih, hidrauličnih i električnih dodataka. Moduli velike snage, samo-dihtujući moduli za fluide i servo moduli su dostupni za ovu namenu. Još jedna od njegovih jedinstvenih karakteristika je veliki broj modula za električno povezivanje aktuatora i senzora. Na primer, SCHUNK nudi module za PROFINET, CAN, RS232 i EtherNet TCP/IP. Ovim modulima se signali mogu dopremiti uz upotrebu mehatroničkih gripera ili senzora sile/momenta. Broj otvora za elektro-ožičenje može se podesiti u zavisnsoti od aplikacije u modularnom maniru.

Sistem za samozaključavanje i integrisani sistem za monitoring hoda klipa

SWS-046 dijagram za pričvršćivanje ušrafljivanjem odgovara robotskoj strani u skladu sa ISO 9409-1-100-6-M8. SCHUNK nudi i opcione prirubnice sa ISO paternom, pa se modul može koristiti uz mnoge robote bez potrebe za dodatnim adapterom. Patentirani „no-touch locking-system“ omogućava pouzdanu promenu čak iako su master i adapter udaljeni jedno od drugoga svega 2,5mm.

U slučaju hitnog zaustavljanja ili iznenadnog nestanka napajanja, sistem za zaključavanje sa patentiranim samostalnim zaključavanjem obezbeđuje konekciju između brzo-promenjivog mastera i adaptera, koja neće narušiti stabilnost samog procesa. Sistem za monitoring hoda klipa koji je integrisan može se koristiti za monitoring stanja zaključanosti modula u svakom trenutku. Najveći dozvoljen moment opterećenja je 678 Nm (Mx, My) ili 882 Nm (Mz).Kontakt:
SCHUNK Intec GmbH
Friedrich-Schunk-Straße 1
4511 Allhaming
Austria
info@at.schunk.com
www.schunk.com

Predstavništvo za Srbiju i Bosnu:
BIBUS d.o.o.
Karadordeva bb
76311 Dvorovi-Bejeljina
Bosnia
jd@bibus.ba
www.bibus.ba

Aleksandar Dakić
Follow me