eWON sa sedištem u Belgiji, predstavlja inovatinog proizvođača opreme za industrijsko povezivanje opreme putem interneta. Tokom proteklih 10 godina, eWON je postao svetski lider u oblasti inteligentnih rutera za daljinski pristup PLC-ima i automatizovanim sistemima putem interneta. Stručnost, znanje, kvalitet i inovativnost su neke od stvari po kojima se eWON izdvaja na globalnom tržištu. Kompatibilnost sa različitim proizvođačima PLC-a eWON linija proizvoda je u potpunosti kompatibilna sa svetski renomiranim proizvođačima

PLC-a (Siemens, Rockwell Automation, Omron, Schneider, Vipa, Mitsubishi, Hitachi) i brojnim PLC protokolima (Modbus TCP – RTU, XIP – Unitelway, Ethernet/IP – DF1, FINS TCP – FINS Hostlink, ISOTCP – Profibus/MPI/PPI).

Jednostavno podešavanje
Uz pomoć tzv.”Wizard” podešavanje VPN/internet konekcije postaje krajnje jednostavno: nema potrebe za posebnim podešavanjem incoming portova, firewall-a, fiksnom IP adresom i standardnim SIM karticama za GPRS/3G.

Alarmiranje
Podesite eWON da prati promenljive PLC-a kroz serijski ili Ethernet port. eWON potvrđuje i aktivira više radnji prilikom svakog alarma (SMS, Email, FTP put, SNMP trap).

Arhiviranje
Za potrebe analize i dalje obrade (historical logging), analize skorašnjeg trenda (real-time logging), eWON omogućava skladištenje do 130.000 unosa u svoju internu datoteku. Web HMI mogućnosti eWON omogućava ekonomičan HMI, kojem je moguće pristupiti iz bilo koje tačke na svetu upotrebom standardnih WEB browser-a.

Programiranje
Iskoristite jednostavnost i svestranost eWON-a, upotrebom BASIC skrip jezika. Za napredne korisnike eWON je moguće programirati i u JAVA.


Više informacija: URAM system, Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, SRBIJA, Tel.:+381 21 788-584, http://www.uram.co.rs

 

Follow me