Fatek P5 serija Human Machine Interface uređaja pruža visok kvalitet i omogućava visoke performanse. Ova serija omogućava opciono integrisan programabilno logički kontroler koji se montira na zadnju stranu HMI uređaja, pri čemu se dobija ušteda na prostoru i smanjuju se troškovi instalacije. Sa svojim intuitivnim softverskim okruženjem za programiranje i izuzetnim grafičkim interfejsom, P5 serija pomaže u kreiranju funkcionalnog i elegantnog korisničkog interfejsa.

Karakteristike koje obeležavaju ovu seriju:

 • Visoki standardi za imunost na smetnje iz okruženja
  Kompanija Fatek je razvila seriju P5 koja je fokusirana na stabilnost i robusnost kako bi krajnjim korisnicima obezbedila pouzdan HMI uređaj koji može da bude operativan u teškim industrijskim uslovima.
 • Opciono integrisan PLC za montiranje na zadnju stranu HMI uređaja
  Opciono postoji mogućnost direktnog montiranja programabilnih logičkih kontrolera na zadnju stranu HMI uređaja. Ovaj način montiranja je moguć sa specijalnom serijom programabilnih logičkih kontrolera HB1 i ekspanzionim modulima iz serije B1.
 • Ovaj način povezivanja poboljšava brzinu komunikacije i dobija se ušteda na prostoru i smanjuju se troškovi instalacije.
  *Važno je napomenuti da HMI uređaji iz serije P5043, čija je dijagonala 4,3’’ ne podržavaju ovaj način povezivanja.
 • Ugrađeni terminacioni otpornici za RS485/422 protokol
 • Izolovani komunikacioni portovi
  HMI uređaji ostvaruju komunikaciju sa različitim uređajima, kao što su PLC-ovi, inverteri. Ukoliko je povezan uređaj na različitom naponskom nivou, može da se javi razlika napona i prouzrokuje greške u komunikaciji i oštećenja na uređaju.
  P5 serija omogućava izolovane portove za serijsku komunikaciju koji štite strujno kolo od razlike napona u odnosu na uzemljenje.
  Ova mogućnost nije podržana za P5043 modele sa dijagonalom od 4,3’’.
 • Intuitivno softversko okruženje
 • Kontrola bezbednosti i sigurnosti
  • Mogućnost podešavanja šifre radi zaštite projekta.
   Iz bezbednosnih razloga, operacije sa prekidačima, tasterima i ostalim ulazima su zabranjene ukoliko operater unese netačnu šifru; objekti na HMI uređaju mogu čak da budu sakriveni ukoliko operateri nemaju privilegiju da vide objekte.
  • On-Off odlaganje – kako bi se sprečile greške u radu, postoji mogućnost podešavanja minimalnog vremena zadržavanja tastera i prekidača ili je potrebno da operateri dva puta pritisnu objekat kako bi se izvršila operacija.
 • Daljinski monitoring i kontrola
  • FTP server (File transfer protocol)
   Omogućavajući FTP server na P5 seriji, mogu se slati i preuzimati datoteke između HMI uređaja i računara.
 • VNC server (Virtual Network Computing)
  P5 serija podržava korišćenje VNC servera. Računari, tableti ili smart telefoni mogu da se povežu na P5 seriju i da se koriste za daljinsko upravljanje HMI uređajem.
 • Pass Through
  Korišćenjem ove funkcije, računar može indirektno da se poveže na PLC, nakon čega se mogu izvršavati prilagođavanja programa. (npr. WinProladder)
 • Daljinska konfiguracija
  Kao dodatnu pogodnost, zaposleni u kancelariji mogu da koriste daljinsku konfiguraciju da bi promenili podešavanja HMI uređaja.
 • Moćne funkcije za programiranje
  • Script
   Ova funkcija se koristi za izvršavanje kompleksnih zadataka koji se ne mogu jednostavno ostvariti sa opštim i uobičajenim objektima. Script funkcija obuhvata logičke tvrdnje, numeričke računice, izvršenja petlje, rukovanje stringovima, komunikaciju između uređaja itd.
   Podržava korisnički definisane funkcije, koje mogu da se uvezu ili izvezu radi korišćenja u budućim projektima, pri čemu se dobijaju ušteda na vremenu i fleksibilnost.
  • Recipe
   Pomoću ove funkcije možete spremiti skup verifikovanih podataka u HMI uređaj i preuzeti u PLC kada je potrebno.
  • Simulacija
   Ova serija podržava ON/OFF simulaciju. Može se simulirati projekat na računaru koji je povezan na PLC, ili bez PLC-a pre preuzimanja na HMI uređaj.
  • Raspored, zakazivanje
   Može se postaviti do 64 rasporeda. Ova funkcija omogućava korisnicima da pokrenu događaj na osnovu predefinisanog vremena ili da promene datum rasporeda u toku izvršavanja
  • Prenos podataka
   Ova funkcija omogućava sposobnost komunikacije između različitih uređaja (HMI, PLC). Korisnici mogu da prenose podatke sa predefinisane adrese na ciljnu adresu, pod korisnički definisanim uslovima.
  • Uvoz tagova iz WinProladder projekta
   Prilikom razvijanja HMI projekta, inženjeri mogu da uvezu tagove iz WinProladder projekta, pri čemu se dobija ušteda na vremenu i poboljšava efikasnost rada.
 • Tipovi HMI uređaja iz P5 serije:
  • P5043S (4.3″ HMI Standard)
  • P5043N (4.3″ HMI Ethernet)
  • P5070S (7″ HMI Standard)
  • P5070N (7″ HMI Ethernet)
  • P5070N1 (7″ HMI Advanced)
  • P5070VS (7″ HMI VGA Input)
  • P5102S (10.2″ HMI Standard)
  • P5102N (10.2″ HMI Ethernet)
  • P5102N1 (10.2″ HMI Advanced)
  • P5102VS (10.2″ HMI VGA Input)
 • Sve modele karakteriše TFT LCD ekran sa 16,7M boja
 • Interna korisnička memorija je 64 Mb
 • Svaki uređaj ima ugrađen sat realnog vremena.
 • Portovi: dva serijska porta, USB, termination switch, a pojedini modeli imaju LAN, microSD, audio port, video port i port za dodavanje PLC-a i modula iz specijalnih serija HB1 i B1.
 • LAN podržavaju sledeći modeli: P5043N, P5070N, P5070N1, P5102N, P5102N1
 • MicroSD karticu podržavaju Advanced modeli: P5070N1, P5102N1
 • VGA port podržavaju sledeći modeli: P5070VS, P5102VS
 • Ova serija podržava USB2.0 protokol sa dve vrste konektora: Type A (Host) i Type mini-B (Device)

Više informacija: Fox Electronics d.o.o., Maksima Gorkog 56/L4, 11118 Beograd, tel: 011/2415 393 ,  http://www.fox.rs


Aleksandar Dakić
Follow me