Upravljanjem vazduhom pod pritiskom pomoću ručnog upravljanog razvodnika 5/2, treba rešiti problem tako da pneumatski cilindar koji podiže i spušta rotacionu četku, koja polira mermernu ploču ne udari svom svojom težinom u mermernu ploču, nego da se zadrži na određenoj visini prilikom izvlačenja cilindra. Upravljački vazduh je 6 bar-a odnosno pritisak koji uvlači cilindar tj. podiže rotacionu četku, izvlačenje cilindra treba da se zadrži na 4bar-a.

Rešenje:

Položaj 1
početno stanje sistema, razvodnik 5/2 nije aktiviran, pritisak na cilindru je 6bar-a.

Položaj 2
ručno aktiviran razvodnik 5/2, pritisak na cilindru 4bar-a.

Za ovaj sistem, pored kompresora, upotrebljena je pripremna grupa vazduha koja se sastoji od regulatora pritiska, filtera, zauljivača i manometra, sa pneumatskim priključcima G1/8“.

Posle pripreme grupe sledi T-račva za pneumatsko crevo Ø6, koja se grana na regulator pritiska i na ručno upravljan pneumatski razvodnik 5/2.

Ručno upravljan pneumatski razvodnik sa pneumatskim priključcima G1/8“, funkcije 5/2 što znaci da ima dva položaja, jedan ulazni pritisak, jedan izlazni u zavisnosti od položaja pneumatskog razvodnika i dva rasteretna izlaza.

Jedan od izlaza je povezan preko T- račve na cilindar, dok je drugi izlazni vod povezan na pneumatski upravljan pneumatski razvodnik 3/2, u Položaju 1 pritisak ide direktno na cilindar, dok u Položaju 2 pritisak ide na pneumatski razvodnik 3/2 i aktivira isti.

Regulator pritiska je podešen na 4 bar-a, tako da on propušta dalje u sistem do brzo ispusnog ventila pritisak 4bar-a, priključak za pneumatsko crevo Ø6.

Srce ovog sistema je svakako brzo ispusni ventil, koji razliku pritiska od 6bar-a do 4bar-a ispušta u atmosferu, a potom zadržava pritisak od 4bar-a koji se dalje prenosi na cilindar i na taj način uz minimalan gubitak pritiska u sistemu ostaje 4bar-a, sve dok se ponovo ne aktivira ručica pneumatskog razvodnika koji će podići pritisak na cilindru 6 bar-a, pneumatski priključci G1/8”.

Slikovit prikaz rada brzo ispusnog ventila dat je na slici ispod.

U ovom rešenju korišćen je cilindar serije 1390 Pneumax.

Pneumatski priključci G1/8”, za pneumatsko crevo Ø6, su montirani na pneumatski razvodnik 5/2, 3/2, brzo ispusni ventil i na pripremnu grupu.

Čep je postavljen, na rasteretni vod pneumatskog razvodnika 5/2 i 3/2.

Prigušnik buke, nalazi se na resteretnom vodu 5/2 iz razloga što mora da propusti vazduh, prilikom pomeranja položaja ručice pneumatskog razvodnika da bi na taj način pneumatski razvodnik 3/2 bio vraćen pomoću opruge u početno stanje.


Više informacija: Hidraulika d.o.o., Ćirila i Metodija 15, 15000 Šabac, Tel: +381 (0)15/360-090, http://www.hidraulika.rs

Aleksandar Dakić
Follow me