Mašinogradnja i industrija izgradnje pogona se suočavaju sa izazovom koji postavlja porast zahteva kupaca za proizvodima koji bi bili prilagođeni individualnim zahtevima po prihvatljivoj ceni. Uz stalnu potrebu za masovnom proizvodnjom za svetsku populaciju, koja će uskoro dosegnuti osam milijardi, potražnja za malim serijama, čak i u obimu od 1 proizvoda, neprestalno raste. Digitalizacija u smeru Industrije 4.0 obezbeđuje neophodne ključne tehnologije. Sa Festo Motion Terminal, Festo je sada po prvi put razvio univerzalnu, programabilnu platformu namenjenu visoko fleksibilnoj adaptivnoj automatizaciji sa digitalizovanom pneumatikom.

Uz Festo Motion Terminal, Festo je postigao tehnološki proboj spajanjem hardvera i softvera proizvevši digitalni ventil. Preko tri godine razvoja nije utrošeno samo na razvoj inteligentne pneumatske automatizovane platforme za Industriju 4.0, već je dobijen potpuno novi prostor za rešenja u proizvodnji u budućnosti koji mi danas ne možemo potpuno ni sagledati.

Revolucija u pneumatici
Širok spektar ventilskih funkcija sada se može isprogramirati i pozvati kroz aplikaciju. Festo Motion Terminal kombinuje funkcije preko 50 individualnih komponenti: ovo uveliko pojednostavljuje proces inženjeringa i omogućava upotrebu brojnih hardverskih komponenti. Proizvođači mašina i pogona imaju korist od potpuno novog dizajna platformi i modula, a rukovaoci pogona su u prednosti zahvaljujući fleksibilnom i adaptivnom sistemu, transparentnosti podataka, komunikacionim opcijama, ekstremnoj pouzdanosti procesa i jednostavnosti rada sa kompleksnom opremom. Alfred Gol, predstavnik upravnog odbora Festo AG kaže: “Kreirali smo automatizacionu platformu koja integriše sve funkcije, tako da adaptivna i fleksibilna proizvodnja bude i ekonomski ostvariva – a mi imamo revolucionarnu pneumatiku u procesu!”

Menadžer projekta Dr. Julija Duv, šef Future Motion Solutions, objašnjava: “U tehnološkim terminima, ova potpuno nova platforma kombinuje mehaniku, elektroniku, upravljanje i softver. Sa izborom različitih aplikacija pomeranja, klijent ima mogućnost registrovanja stanja sistema u realnom vremenu i modifikovanja njegovih funkcija, te stoga ga fleksibilno adaptirati potrebama kupca. Festo Motion Terminal obezbeđuje konzistentan kvalitet procesa i transparentnost u kontrukciji i radu proizvodnih pogona, obezbeđujući fleksibilnost kroz radni vek mašine i smanjujući troškove koji nastaju usled grešaka.”

Povećanje brzine, pojednostavljenje modifikacija, smanjenje kompleksnosti
Kada je potrebno da sistem bude prilagođen željama korisnika, sa programabilnom platformom inženjeri više ne moraju da brinu o zahtevnim hardverskim modifikacijama velikog broja individulanih komponenti – na ovaj način skraćuje se vreme isporuke. Nove funkcije se brzo i intuitivno programiraju na Festo Motion Terminal-u. Softverske funkcije omogućavaju inženjerima da ponude dodatne usluge i poslovne modele. Integrisani senzori obezbeđuju podatke o procesu u realnom vremenu i daju uvih u interne procese sistema. Virtuelna procesna dokumentacija izdaje upozorenje u slučaju kritičnog habanja ili pojave divergentnih parametara. Poremećaji u složenim procesima su vidljivi i lako razumljivi. Digitalizovana funkcionalnost je nevidljivo programirana i zaštićena u “crnoj kutiji”, što je bolje nego da bude izložena kroz vidljive hardverske elemente – na taj način obezbeđuje se visok nivo zaštite intelektualne svojine.

Fokus na korisniku
Pri razvoju softvera, velika važnost je data okrenutosti ka korisniku. Korisnik može direktno pristupiti uređaju putem internet tehnologije. Različite aplikacije kretanja mogu se konfigurisati upotrebom web brauzera, ali i direktno na mašini. Modifikacije redosleda proizvodnje mogu se programirati aplikacijom u toku proizvodnje bez potrebe za rekonfiguracijom. Prilagodljivi procesi i vremena ciklusa omogućavaju fleksibilnu proizvodnju čak i u slučaju proizvodnje samo jednog primerka, na primer kao što je punjenje pakovanja različitih veličina na jednom sistemu.

Efikasno i održivo
Aplikacije za energetski efikasne pneumatske operacije značajno smanjuju potrošnju energije, a u zavisnosti od aplikacije piezo ventili takođe smanjuju potrošnju i do 99% u odnosu na konvencionalne solenoidne ventile. Aplikacija za dijagnostiku locira eventualno mesto curenja, smanjujući potrošnju vazduha za 70% u odnosu na standardne operacije. Zahvaljujući svojim programabilnim funkcijama Festo Motion Terminal može se proširiti i nakon kupovine, tako da proizvodni pogon sve vreme ostaje poslednja reč tehnologije. Na taj način obezbeđen mu je dug radni vek.

Festo Motion Terminal otvara vrata ka Industriji 4.0 svim kompanijama koje žele da prilagode svoju proizvodnju tom standardu. Festo je uspostavio dve proizvodne linije kako bi sa uspehom ispratio visoku potražnju koja se očekuje za ovim proizvodom.

https://www.youtube.com/watch?v=szHUOC48RGc

 


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar Dakić
Follow me