FieldComm Group (nastala sjedinjavanjem Fieldbus Foundation i HART Communication Foundation) će ove godine na ACHEMA sajmu u Frankfurtu, od 15 do 19 juna predstaviti novi potpuno funkcionalan integracioni standard FDI (Field Device Integration) namenjen integraciji inteligentnih uređaja u procesnoj automatizaciji. U paketu se nalaze FDI Package IDE (razvojno okruženje) i FDI Common Host Components.

FDI_Package_IDE

Sa ovim novim alatom, razvojni timovi i dobavljači opreme će moći efikasno da implementiraju i testiraju FDI uređaje za FOUNDATION Fieldbus, HART i PROFIBUS®. FDI Common Host Components će im omogućiti da sagrade kompatibilan host sistem kako bi obezbedili potpunu integraciju i poštovanje FDI standarda u alatima za upravljanje uređajima i u sistemima koji čine procesni interfejs.

FDI_host

Više informacija za FDI Package IDE: http://www.fieldcommgroup.org/tools/fdi_datasheet.html
Više informacija za FDI Common Host Components: http://www.fieldcommgroup.org/tools/fdi_host_components.html

Za informacije o ceni ovih alata: marketing@fieldcommgroup.org 

Follow me