Kompanija Schneider Electric, specijalista na polju upravljanja električnom energijom, na DATUM konferenciji kroz primere dobre prakse, predstavila je iskustva prve ISO 50001 sertifikovane zgrade u svetu „Le Hive“, koja je sedište kompanije Schneider Electric u Parizu. Ova zgrada je kompletno opremljena Schneider Electric rešenjima za kontrolu energije.

datum

ISO 50001 standard definiše zahteve za razvoj, primenu, održavanje i unapređenje sistema za upravljanje energijom. Dizajniran je da pomogne organizacijama da unaprede svoje energetske performanse poslovnih, industrijskih zgrada, optimizuju potrošnju i smanje operativne troškove. Oni koji usvoje ISO 50001 mogu da imaju koristi od smanjenja troškova za energiju i smanjanje emisije štetnih gasova.

U slučaju Schneider Electrica, u periodu nakon dobijanja ISO 50001 sertifikata, od 2012. do 2014. godine, ostvarena su sledeća dostignuća: ušteda u energiji od 13% poredeći 2014. sa 2011. godinom za 280 sajtova sa najvećom potrošnjom, onih 280 koji predstavljaju 89% ukupne potrošnje energije korporacije Schneider Electric, sertifikovano je 90 sajtova po ISO 50001 standardu, 365 sajtova je povezano na StruxureWare Energy Operation, uloženo je 14 miliona evra u projekte energetske efikasnosti, sa rokom povratka investicije manje od tri godine, ostvarena je ušteda od oko 10 miliona evra i 145 miliona kWh energije. U „Le Hive“ zgradi povećan je i konfor za zaposlene – svaka kancelarija, sala može biti podešena prema volji onog ko boravi u njoj – kad i kako želi. Mali zidni ili bežični daljinski upravljači kontrolišu/podešavaju osvetljenje, temperaturu, direktnu sunčevu svetlost itd.

Na konferenciji su takođe predstavljena integralna rešenjia Infrastrukture prefabrikovanih data centara koji mogu imati različite forme (strukture, veličine i oblike). Forma određenog rešenja utiče na mogućnosti transportovanja, pozicioniranja ali i lokaciju (unutrašnja – vanjska montaža, montaža na tlu – na krovu). Tri opšta oblika prefabrikovanih modula data centara su: ISO kontejner, kućište i kompaktni.

Moduli za napajanje i hlađenje koji su standardizovani, unapred sklopljeni i integrisani su najmanje 60% brži za primenu i daju prve uštede od 13% ili više u poređenju sa tradicionalnom infrastrukturom napajanja i hlađenja data centara. Sa druge strane, standardizovani, skalabilni, unapred sklopljeni moduli napajanja i hlađenja obezbeđuju uštede kod „ukupnih troškova vlasništva“ (TCO – Total cost of ownership) od 30% u odnosu na tradicionalnu, izgrađenu infrastrukturu napajanja i hlađenja data centara.

Zato implementacija prefabrikovanih modularnih data centara rezultuje razumljivim prednostima, uključujući brzinu puštanja u rad, predvidljivost i poznate troškove životnog ciklusa. Proces puštanja u rad – od projektovanja data centra, pripreme terena, nabavke opreme, instalacije – sasvim je drugačiji od izgradnje tradicionalnog data centra. Sada sve to možete dobiti od jednog jedinog vendora.


Više informacija: Schneider Electric Srbija d.o.o., Vladimira Popovića 38 – 40, 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel. +381 (0)11 3773 100 Fax. +381 (0)11 3121 222, www.schneider-electric.rs

Follow me