Axiom Tech je fokusirana na primene SIEMENS Cax/PLM tehnologije u industriji u skladu sa Ind. 4.0 i to:

• NX i SOLID EDGE za oblasti CAD/CAM/CAE
• TEAMCENTER svetski najrasprostranjeniji PLM sistem
• TECNOMATIX digitalna fabrika (simulacije i optimalizacije proizvodnih procesa)
• SimeCenter 3D i FEMAP široki spektar FEM analiza i simulacija 
• VERICUT za oblast verifikacije i vizualizacije NC procesa

KONTAKT: AXIOM TECH d.o.o. Kosovska 4 34000 Kragujevac, Srbija +381 34 202 078 axiomtech@axiomtech.rs www.axiomtech.rs

Marija Dakić