Modul za jednostruko stezanje SCHUNK VERO-S NSE3 138-V4 povećava fleksibilnost prilikom držanja paleta sa samo jednim steznim klinom: Dok je poravnanje palete kod konvencionalnog modula sa jednostrukim stezanjem precizno definisano, palete na VERO-S NSE3 138-V4 se mogu rotirati u inkrementu od 90°. To omogaćava varijaciju položaja sastavljanja na paleti za 90°, 180° ili 270°. “Anti-twist” zaštita se izvodi uz pomoć dva osno fleksibilna, ali tangencijalno rigidna elementa unutar steznog modula, koji pozicionira paletu. Modul ima patentiran dualni sistem i deo je opsežnog SCHUNK VERO-S modularnog sistema, koji omogućava preko 1.000 kombinacija za efikasno stezanje radnog elementa. Standardni stezni modul je pogodan za ručnu ili automatizovanu montažu paleta formata 159 mm x 159 mm. Opciono, može biti opremljen opružno pokretanom zaptivkom konusa koja automatski zaključava montažni interfejs modula, čim se paleta podigne sa steznog klina. Bez promene visine, on zaključava i poslednji otvor inače potpuno zaptivenog modula.

Sila držanja od 28.000 N obezbeđuje veliku rigidnost
Sa aktiviranom turbo kunkcijom, dimenziono stabilan jednostruko-stezni moduli imaju ogromne sile držanja od 28.000 N. Montaža i pozicioniranje koje se izvodi uz pomoć kratkog konusa obezbeđuje ponovljivost sa tačnošću < 0,005 mm. Ovo obezbeđuje maksimalnu preciznost čak i u najzajtevnijim aplikacijama. Zahvaljujući konusnom spoju, stezni klin se može spojiti ekscentrično sa modulom, čineći taj proces izuzetno lakim. Zapravo, stezanje se izvršava bez ikakve upotrebe eksternog izvora energije, samo uz pomoć sile opruge, spoj sam naleže i ostaje na mestu. Radni predmet ostaje bezbedno pričvršćen, čak i u slučaju iznenadnog pada pritiska vazduha u sistemu. Pneumatski pritisak od 6 bara je dovoljan da otvori modul. U zavisnosti od prečnika, korišćeni stezni klin ima silu održanja do 35.000 N (M10), 50.000 N (M12) ili 75.000 N (M16). Sve komponente, u šta spada telo, klin i klizači su načinjeni od ojačanog nerđajućeg čelika, što ih čini apsolutno otpornim na koroziju i veoma dugovečnim.


Više informacija: SCHUNK Intec GmbH, Friedrich-Schunk-Straße 1, 4511 Allhaming, Austria, info@at.schunk.com, www.schunk.com

Predstavništvo za Srbiju i Bosnu: BIBUS d.o.o., Karađorđeva bb, 76311 Dvorovi-Bejeljina, Bosnia, jd@bibus.ba, www.bibus.ba

Aleksandar Dakić
Follow me