Robotska ruka pažljivo uzima nasumično sastavljenu formaciju kolornih kockica i nakon toga ih spušta na tlo. Identifikuje, uzima, spušta. Ponovo i ponovo. Ono što na prvi pogled izgleda kao dečija igra je zapravo ekstremno sofisticirano: Roboti sutrašnjice i sistemi za rukovanje će biti sposobni da samostalno identifikuju i ispitaju objekte  i autonomno rukuju njima. Na hanoverskom sajmu, SCHUNK, specijalista za tehnologiju gripovanja i držanja demonstrirao je mogućnosti koje inteligentni griper sistemi nude pametnim fabrikama, kao i kako digitalizacija i veštačka inteligencija poboljšava procese rukovanja objektima.

„Rukovanje u industriji će ponovo biti izmišljeno u godinama koje su pred nama’, kaže Prof. dr. Markus Glück, direktor istraživanja i razvoja (CINO) u SCHUNK GmbH & Co. KG, Lauffen, Nemačka. U prošlosti, svaki korak se detaljno programirao. Ipak, današnja rešenje za rukovanje su u stvari mnogo nezavisnija. “Tržište već zahteva griper sisteme koji se mogu brzo i lako postaviti i koji se automatski mogu prilagoditi različitim situacijama. Takođe, kolaboracija između ljudi i robota kao i komunikacija između komponenti uključenih u proizvodni proces postaje sve važnija. Inteligencija, umrežavanje i kolaboracija postaju pogoni automatizacije proizvodnje”, podvukao je Glück.

Moćni i svestrani mehatronički griperi
Ipak, SCHUNK neće jednostavno baciti dokazanu tehnologiju. U stvari, neke proizvodne linije će biti proširene, kao što je recimo vodeći pneumatski proizvod PGN-plus-P, koji je izložen u Hanoveru. U isto vreme, stručnjaci za tehnologiju gripovanja usmeravaju svoje aktivnosti u segment mehatroničkih uređaja. Izazov koji je pred njima je objedinjavanje upravljačkog elektro sistema za griper alatima koji za posledicu ima međusobno povezivanje sve većeg broja mehatroničkih komponenti. Najzad, ipak je cilj glatko uklapanje zahtevanih sila pneumatskog sistema sa mrežnim karakteristikama i upravljačkim opcijama pametnih, kolaborativnih fabrika. Na primer, SCHUNK je na sajmu u Hanoveru prikazao DGUV sertifikovani griper za kolaborativne aplikacije koji postiže sile hvatanja od 450, što prevazilazi vrednosti koje  su do tada bile moguće. Kao posledica toga, kompanija je zakoračila u tržište kolaborativnih aplikacija koje zahtevaju rad sa objektima težina većih od onih prilikom sastavljanja malih predmeta. Iznad svega, dobavljači za automobilsku industriju već su uvideli dobiti iz ovog rešenja. SCHUNK je prikazao i fleksibilni mehatronički griper dugog hoda za široku spektar industrijskih primena. Griper se kontroliše kroz PROFINET i pozicionira svoje prste ekstremno brzo.

Umrežavanje, mašinsko učenje i autonomija
Još jednom, SCHUNK je omogućio pogled u
budućnost rešenja za rukovanje prezentovanjem svoje tehnologije na sajmu u Hanoveru. Uz pomoć mašinskog učenja, rešenja za rukovanje u budućnosti će biti sposobna da prepoznaju obrasce i izvedu odgovarajuće reakcije bazirane na postojećim bazama podataka i algoritmima. SCHUNK “smart gripping” rešenja koriste podatke sa nekoliko senzora za prikupljanje novih podataka kroz njihovu korelaciju, i na taj način donose inteligentne odluke. Stručnjaci za griper sisteme očekuju nastavak trenda razvoja autonomnih griper sistema u bližoj i daljoj budućnosti. Interakcijom sa 2D i 3D kamerama, griperi će biti sposobni da izbegnu sudare, da odrede način hvatanja objekata i određivaće optimalnu strategiju gripovanja u skladu sa celokupnih sistemom za rukovanje. Najzad, griper sistemi će moći da autonomno rukuju delovima i da dodatno po svom nahođenju prilagođavaju algoritme.


Više informacija: SCHUNK Intec GmbH, Friedrich-Schunk-Straße 1, 4511 Allhaming, Austria, info@at.schunk.com, www.schunk.com

Predstavništvo za Srbiju i Bosnu: BIBUS d.o.o., Karađorđeva bb, 76311 Dvorovi-Bejeljina, Bosnia, jd@bibus.ba, www.bibus.ba

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)