Fleksibilni transportni sistem – FTS

Fleksibilni transportni sistem FTS, proizvođača BOSCH REXROTH predstavlja jedinstveno rešenje za transport i pozicioniranje materijala i paleta. Kada nije moguće zahteve aplikacije ispuniti standardnim transportnim sistemima na bazi rolera, lanaca ili gumenih transportnih traka, FTS se nameće kao jedino rešenje. Ovakav sistem obezbeđuje visoku tačnost pozicioniranja, mogućnost individualnog i sinhronizovanog kretanja radnog predmeta kao i veću brzinu kretanja.

Koncept FTS-a
Sistem se bazira na principu rada linearnog motora, pri čemu se svaka pojedinačna paleta kreće nezavisno od ostalih. Upravo ovakav princip rada dozvoljava kretanje paleta kroz sistem u vidu određenog šablona pri čemu svaka paleta obavlja kretanje nezavisno u odnosu na bilo koju drugu paletu u sistemu.

Karakteristike sistema:

  • Visoka tačnost pozicioniranja
  • Visoka ponovljivost
  • Prilagodljiv širokom spektru paleta – ista tačnost pozicioniranja paleta različitih masa i dimenzija
  • Fleksibilnost sistema omogućava prilagođavanje različitim aplikacijama

FTS je moguće instalirati kao potpuno nezavisan sistem od ostatka proizvodnje. Isto tako, njegova fleksibilnost čini integraciju FTS-a u postojeće proizvodne linije izuzetno jednostavnom.

Pored kombinacije FTS-a sa standardnim transporterima, moguća je i integracija sa robotima pri čemu do izražaja dolazi mogućnost nezavisnog kretanja palete na kojoj robot vrši određenu operaciju (npr. montaže) u odnosu na druge palete koje se nalaze u sistemu.

 


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587, https://www.ulp.rs/

Aleksandar D.
Follow me

← Previous post

Next post →