SCHUNK PGN-plus-E koji ne zahteva održavanje tokom celog radnog veka s IO-Link interfejsom omogućuje fleksibilne procese i jednostavno puštanje u rad. Njegovo najupečatljivije svojstvo je robusno, trajno podmazano zupčano vođenje.

IO-Link je stigao na tržište te impresionira visokom stopom rasta, što je između ostalog posledica pada cena. Na polju rukovanja, komunikacijski interfejs je bitan jer je hvataljku jednostavno instalirati i jer je moguće slati parametre i dijagnostičke podatke.

SCHUNK PGN-plus-E koji ne zahteva održavanje tokom celog radnog veka s IO-Link interfejsom omogućuje fleksibilne procese i jednostavno puštanje u rad. Njegovo najupečatljivije svojstvo je robusno, trajno podmazano zupčano vođenje.

SCHUNK hvataljke sa IO-Link interfejsom, kao što je univerzalna hvataljka SCHUNK PGN-plus-E ili hvataljka za male komponente SCHUNK EGP, gde obe zadovoljavaju zahteve IO-Link Klasa B standarda te koje zadovoljavaju IO-Link specifikacije u pogledu softvera i hardvera, mogu da se jednostavno i intuitivno integrišu u proizvodnu okolinu i lako puste u rad. Ova prednost naročito je važna manjim preduzećima za projektiranje postrojenja i odelima za razvoj projekta u vlasništvu industrije.

Za pokretanje hvataljke dovoljan je samo jedan kontrolni i naponski kabel, za primanje podataka od kontrole višeg nivoa ili slanje podataka u drugom smeru. Ovo smanjuje potrebu za ožičenjem i smanjuje broj tipova interfejsa i konektora u sistemu. Putem IODD-a (opis IO uređaja), kontroler višeg nivoa registruje hvataljku te nakon toga može slati parametarske i dijagnostičke podatke putem digitalnog komunikacijskog kanala od tačke do tačke.

Na primer, moguće je centralno odrediti položaj prsta za vreme rada sistema i prilagođavati ga pojedinačno – ako je potrebno, u svakom pojedinom ciklusu. Sila hvatanja također može da se prilagođava određenom radnom komadu u softverskim postavkama tako da mogu da se realizuju scenariji rukovanja sa delovima koji su osetljivi na deformaciju. Takođe, mogu da se dohvate podaci o stanju hvataljke, kao što su temperatura ili ciklusi održavanja.

Visoki nivo fleksibilnosti
U poređenju sa jednostavnom kontrolom pomoću digitalnog ulaza/izlaza (I/O), IOLink povećava fleksibilnost unutar određene namene, jer slobodno pozicioniranje prstiju hvataljki omogućava naizmenično rukovanje različitim radnim delovima te omogućuje dosezanje ograničenih područja za podizanje i spuštanje bez sudaranja. Također, postupak hvatanja može da se skrati u namenama u kojima je vreme ciklusa ključno tako da se prsti hvataljke unapred pozicioniraju, jer se tako direktno na radnom komadu obavljaju samo najkraći hodovi. U slučaju kvarova ili pogrešaka, korisnik može da interveniše u tačno toj tački. To vodi do ogromne uštede na vremenu kod puštanja u rad ili kod zamene hvataljke. Integrisana dijagnostička funkcija neprekidno nadzire stanje hvataljki, te automatski šalje podatke o greškama na kontrolu višeg nivoa. Postavljanje parametara koji su, nakon promene verzije mašine, ranije trebali biti zadani u dugotrajnom postupku putem učenja, prilaženja i korekcije, čuvaju se u kontrolnom sistemu pa su stoga trenutno dostupni IO-Link hvataljkama. Ako se hvataljka zameni, sistem to prepozna i automatski učita pohranjene parametre. Time se ubrzava postupak zamene i minimizira mogućnost greški, jer nije potrebna ručna intervencija.

Električni SCHUNK EGP, ovde na SCHUNK ELP linearnoj osi, dostupan je kao opcija za kontrolu pomoću digitalne I/O ili IOLinka. Ima vrlo impresivna svojstva sa visokom energetskom gustoćom i vrlo kratkim vremenima zatvaranja i ciklusa. Stezna sila može da se softverski podešava u četiri koraka pomoću IO-Linka.

IO-Link glavni uređaj kao veza
IO-Link glavni uređaji su kompatibilni sa drugim komunikacijskim protokolima, kao što je Modbus/TCP. Na taj način, IO-Link omogućuje doslednost od kontrolnog nivoa putem automatizacijskog nivoa (fieldbus/ EtherNet) prema internetu. Uz digitalno, pa stoga i sigurno slanje izmerenih vrednosti bez gubitaka u kontrolni sustav mašine, informacije kao to su identitet uređaja ili dijagnostički i parametarski podaci mogu se slati pomoću ERP sistema ili cloud rešenja. Identifikacijski podaci osiguravaju da ne može da dođe do zamena i manipulacija. Za hvataljke proizvođača SCHUNK, IO-Link glavni uređaj priključka klase B je dovoljan kao veza između aktuatora i fieldbusa. Ovaj glavni uređaj prima procesne podatke od hvataljke i ako je potrebno, od drugih IOLink komponenti, kombinuje ih i prosleđuje na sabirnički sistem višeg nivoa. Dobiveni podaci o statusu brzo se šalju na kontrolni nivo putem IO-Link glavnog uređaja. Zato što IO-Link glavni uređaji mogu upravljati samo određenim brojem IO-Link uređaja, kod većih implementacija često se istovremeno koristi više glavnih uređaja. Oni se koriste za integraciju uređaja sa različitim funkcijama u jedinstven komunikacijski protokol. IO-Link glavni uređaji stoga mogu da komuniciraju s bilo kojim kontrolerom, serverom i IT sistemom kao i cloud rešenjima i omogućuju uniforman pristup svim parametrima i dijagnostičkim funkcijama priključenih uređaja.

Visoki nivo standardizacije
U međunarodnom poslovanju, SCHUNK hvataljke sa IO-linkom su isplative, naročito kada sistemi moraju da se opreme različitim sistemima automatizacije ovisno o ciljnom tržištu. Graditelji mašina i sistem integratori imaju koristi od standardizirane instalacije i funkcionalnosti uređaja na nivou senzora / aktuatora koji je nezavisan o fieldbus sistemu. Samo IOLink glavni uređaj mora biti prilagođen odgovarajućem fieldbus sistemu. Uz to, prenos podataka je vrlo robustan. Iako su takt i brzina prenosa podataka značajno niži u odnosu na Ethernet interfejse viših performansi, podložnost smetnjama je niža. U pravilu, dovoljni su neoklopljeni a time i lakši i kompaktniji kablovi. Klizni prstenovi, na primer u SCHUNK DDF 2 rotacionom provodniku također mogu da se koriste za slanje podataka putem IO-Linka.

Električni SCHUNK EGP, ovde na SCHUNK ELP linearnoj osi, dostupan je kao opcija za kontrolu pomoću digitalne I/O ili IO-Linka. Ima vrlo impresivna svojstva sa visokom energetskom gustoćom i vrlo kratkim vremenima zatvaranja i ciklusa. Stezna sila može da se softverski podešava u četiri koraka pomoću IO-Linka.


Više informacija: SCHUNK Intec GmbH, Friedrich-Schunk-Straße 1 AT-4511 Allhaming,  info@at.schunk.com, www.schunk.com, Tel. +43-7227-22399-0

Aleksandar Dakić
Follow me