Zavisnost sveta od pouzdanih i čistih izvora energije raste, a energetski sektor suočava se sa novim izazovima koje postavljaju sve naprednija tehnologija, uvođenje digitalnih poslovnih modela i integracija obnovljivih izvora energije. Industrijski standardi se razvijaju, a rešenja prevazilaze granice konvencionalne tehnologije. Stoga se infrastruktura mora brzo i efikasno prilagoditi.

ZENON SOFTVERSKA PLATFORMA OMOGUĆAVA ENERGETSKOM SEKTORU DA EFIKASNO KONTROLIŠE SISTEME I SMANJI TROŠKOVE PROJEKTA

zenon Energy Edition je sveobuhvatna softverska platforma razvijena za automatizaciju i kontrolu sistema za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije. Obuhvata karakteristike potrebne za suočavanje sa izazovima skalabilnosti, sigurnosti i povezanosti, za poboljšanje operativne efikasnosti i za smanjenje troškova projekta.

RAZVOJ KOMUNIKACIONOG INTERFEJSA ZA KOMPANIJU ELEKTRO MARIBOR D. D.

U preduzeću Elektro Maribor d.d. želeli su da zamene postojeći softver novim kako bi postigli pouzdaniji rad i kompatibilnost sa postojećom relejnom opremom.

Odlučili su se za zenon Softversku Platformu, kompanije COPADATA GmbH, jer su zahtevi projekta iziskivali brzi odgovor tehničkih konsultanata i programera zenon softvera, razvoj fleksibilnog komunikacionog interfejsa za određeni softver i hardver u kratkom roku i dodatne mogućnosti da prošire delatnost na druge objekti u Elektro Mariboru.

Pregled stanja trafo-stanice Elektro Maribor

Da bi SCADA sistem prepoznao adrese signala na postojećim relejima u dodatnom (tj. privatnom) području koje nije u skladu sa standardom, COPA-DATA GmbH je prilagodila zenon SCADA sistem tako da omogući prijem i ovih signala. Pored toga, logika u softveru zenon Logic (tj. soft PLC) napravljena je posebno za kupca, što je omogućilo pravilno prikazivanje stanja prekidača kada je prekidač uključen i aktivni alarm prikazan na SCADA sistemu.

Prikaz alarma u zenonu u Elektro Mariboru

Kompanija GDB, inženiring v energetiki, d.o.o, koja je jedan od vodećih regionalnih pružalaca informacija i drugih rešenja i konsaltinga u oblasti energetike, učestvovala je u ovom projektu kao sistem integrator. I krajnji korisnik i integrator su tokom integracije imali punu tehničku podršku kompanija EXOR ETI d.o.o. i COPA-DATA GmbH.

DALJINSKO UPRAVLJANJE U GORENSKIM ELEKTRANAMA I SMANJENJE OPERATIVNIH TROŠKOVA ZA 30%

Slovenačka kompanija za proizvodnju i distribuciju električne energije, Gorenjske Elektrarne, čiji se izvori energije nalaze u teško dostupnim područjima, takođe se odlučila za primenu zenon Softverske Platforme. Ova kompanija u Sloveniji nadgleda i upravlja 15 hidroelektrana i 23 fotonaponske elektrane. Zbog rizika povezanih sa visokim vodostajem i poplavama, bilo je važno da se operacijama može upravljati na daljinu. Cilj je bio uspešno suočavanje sa izazovima efikasne kontrole poslovanja u upravljanju lokacijama za daljinsku proizvodnju električne energije, smanjenjem troškova proizvodnje i povećanjem proizvodnje električne energije.

Daljinsko upravljanje sa video prikazom u Gorenjskim Elektranama

Prvo je u hidroelektrani Soteska implementirana zenon Softverska Platforma za lokalnu kontrolu, gde je zenon pružio unapređeni pregled i veću pouzdanost sistema, a takođe su bili zadovoljni lakom implementacijom opreme i stabilnošću rada.

Drugi projekat izveden je u hidroelektrani Sorica, gde je zenon primenjen za praćenje rada, beleženje ključnih parametara i vizualizaciju celokupne hidroelektrane, informisanje inženjera o alarmima i suboptimalnim performansama, kao i za dalju operativnu analizu i optimizaciju. Na ovaj način smanjili su operativne troškove za 30% i povećali proizvodnju za 15% zbog eliminisanja prekida i suboptimalnih performansi, jer sada mogu daljinski dijagnostikovati probleme čak i pre nego što imaju negativan uticaj na proizvodnju. Posle toga, dodatne 23 fotonaponske elektrane bile su povezane na centralni SCADA sistem. Zbog lakoće implementacije zenon softvera, kompanija je samostalno izvodila projekte bez učešća spoljnih sistem integratora.

Prikaz sistema upravljanja u RP šablonu

ZENON ENERGY EDITION U KOMPANIJI ELEKTRO PRIMORSKA D. D.

U preduzeću Elektro Primorska d. d. izveden je projekat implementacije zenon softvera u okviru obnove zaštite, upravljanja i nadzora nad objektom distributivne stanice RP 20 Predvodja od 20 kV, kojim upravlja Elektro Primorska DE Koper. Cilj je bio da se ispune svi zahtevi i standardi zaštite, upravljanja i kontrole elektroenergetskim objektom i na taj način, pored postojećeg daljinskog upravljanja, omogući i efikasno lokalno upravljanje objektom.

zenon softver je odabran pre svega zbog komunikacionih protokola, koji su standardizovani za upotrebu na uređajima za zaštitu i upravljanje (IEC 60870-5-104, IEC 61850), odgovarajuće sertifikacije softverske platforme i širokog spektra funkcionalnosti korisničkog interfejsa. zenon softversko okruženje služi kao lokalna SCADA (HMI), koja pored nadgledanja i upravljanja objektom omogućava i čuvanje svih događaja i alarma, njihovu obradu u realnom vremenu i mogućnost kasnijeg uvida i analize. Rešenje bi trebalo, koliko je to moguće, sprečiti greške operatera u lokalnom upravljanju i skrenuti pažnju na greške prikupljanja podataka i greške u komunikaciji. Nepretencioznost softverske platforme u pogledu hardverskih performansi i podrške ekrana osetljivog na dodir omogućila je robusno rešenje zasnovano na industrijskom računarskom panelu.

Prikaz događaja u objektu u RP šablonu

Kompanija Emrocon d.o.o. učestvovala je u projektu kao sistem integrator, koji je bio odgovoran za projektovanje, uvođenje električnih i komunikacionih instalacija u zgradu, integraciju softvera za komunikaciju sa upravljačkim uređajima u zgradi i upravljačkom centru Elektro Primorska i integraciju zenon okruženja kao lokalnog sistema upravljanja.


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Aleksandar Dakić
Follow me