Prednosti industrijski prefabrikovanih električnih instalacija

Električne instalacije su tradicionalan zanat. Moderni metodi instalacije, kao što je povezivanje kablova utičnicama, i dalje izaziva skepticizam među izvođačima. Čak i u poslovnim i namenskim zgradama, gde su prefabrikovani kablovi neophodni za efikasnost odjekta, zahtevani zbog ekonomičnosti, kilometri kablova se postavljaju ručno, mada postoji pregršt modernih rešenja za uređene i fleksibilne instalacije. Wieland Electric je firma koja se specijalozovala za izradu bezbednih i ekonomičnih instalacija. Ugradnjom ovih instalacija zgrada zadržava adaptibilnost čak ikada se funkcionalno reorganizuje iznutra.
Industrijska prefabrikacija je već dugo standard u građevinarstvu. Ne samo individualne komponente, već i celi zidovi, fasade, pa čak i cele sobe se proizvode od cigala, betona, drveta i metala u fabrikama i nakon toga se jednostavno postavljaju na građevini. Standardizovani fitinzi koriste se za vodovodne instalacije za brzo povezivanje bez ikakvog lepljenja. IT infrastruktura građevine se izvodi specijalnim kablovima i povezuje u jedan funkcionalan sistem. Princip upotrebe ekonomičnih, industrijski prefabrikovanih proizvoda je prisutan u svakom od ovih primera. Viši stepen industrijske prefabrikacije donosi veću efikasnost i manju cenu. Takođe treba istaći da prefabrikacija smanjuje potrošnju energije i ima ekološke prednosti u odnosu na tradicionalne metode izrade elemenata na samom gradilištu.

Prefabrikacija je promenila način gradnje

Kod poslovnih i namenskih zgrada, cena nije ključna stavka, mada se uvek uzima u obzir. Ipak cena održavanja je glavna stavka, koja se pored cene same izrade, kalkuliše u trenutku planiranja objekta jer je u direktnoj vezi sa komforom i fleksibilnosti korišćenja. Fleksibilno korišćenje podrazumeva da se infrastruktura građevina kasnije može lako i ekonomično adaptirati novim potrebama i namenama. U skladu sa tim postavljanje lakih pregradnih pomičnih zidova unutar nepomične konstrukcije zgrade jeste odlična praksa. Grejanje, sanitarna oprema, ventilacija, zaštita od požara, mreža naponskih i data kablova se po pravilu postavljaju u podu, po zidovima i kroz ugrađene cevi. Prefabrikacija se obično ovde i završava i potrebno je da se na samom gradilištu uradi finalno spajanje vodova.

Električne instalacije su još uvek tradicionalne

Tradicionalne električne instalacije su skupe i za postavljanje je potrebno mnogo vremena. Pored svega toga, ovakve instalacije su nefleksibilne. Kada je potrebno da se izvrši promena unutar zgrade, u ovom slučaju potrebno je štemovanje i probijanje zidova i postavljanje novih instalacionih vodova.

Ali postoji i drugi način – Wieland Electric – konektorske električne instalacije, koje donose novine u implementaciji energetske i data mreže. Prefabrikovani kablovi su opremljeni konektorima i postavljanju se u zid, pod ili vodove.  Distribuirane automatske funkcije se prefabrikuju posebno u kutije( takozvane “distribution boxes”).

Specijalne prednosti konektorskih instalacija su:
Kablovi se isporučuju na samo gradilište isečeni na željenu dužinu i opremljeni konektorima. POtrebno je samo da se spoje. Ova operacija ne zahteva stručnu radnu snagu. Wieland Electric nudi čitav niz različitih konektora, vrsta kablova i bus sistema za građevine, sve sa ciljem da se obezbedi optimalna instalacija. Različito kodirani konektori onemogućavaju grešku pri spajanju. Na primer, nemoguće je spojiti 2-pinski konektor u 3-pinsku utičnicu. Kolorno kodiranje obezbeđuje brzu vizuelnu identifikaciju u različitim aplikacijama (npr. crna je za energetsku mražu, a braon linija označava mrežu za prenošenje signala).

Korišćenje konektorskih instalacija skraćuje vreme instalacije i do 70%, a umanjuje troškove instalacije  i do 30%. Od kada je Wieland Electric predstavio gesis® konektorski sistem pre više od 30 godina, mnoge građevine su njime i opremljene. Sve u svemu preko 3,5 milijarde gesis® konektora i 44 miliona metara kablova je već uspešni instalirano.  U ovom trenutku gesis® nudi preko 5000 različitih komponenti koje omogućavaju efikasno i moderno kabliranje. Optimalno dizajnirani okrugli i plosnati kablovi nude se u različitim presecima u zavisnosti od aplikacije.

Konektorske instalacije smanjuju troškove

Konzistentna upotreba ovog sistema smanjuje troškove, a struktuirana, jasna dokumentacija električne instalacije čini održavanje veoma lakim. Konektorske električne instalacije se baziraju na modernim metodama planiranja današnjih arhitekata i elektro inženjera. Sve više arhitekata koristi “Building Information Modeling” kako bi obezbedio pouzdane i koordinisane informacije o građevini, rokovima izrade i ceni celog projekta. Ono što izdvaja ovu tehnologiju izgradnje je činjenica da se građevine završavaju brže, a pri tome se obezbeđuje niža cena i viši kvalitet rada. Wieland Electric je razvio i alat za planiranje “Building Information Modeling”, koji se zove gesis®PLAN, i koji se koristi za specificiranje i planiranje ožičenja iz CAD fajla građevine. gesis®PLAN automatski proverava kabliranje i nalazi greške. Planer može odmah videti 3D prikaz. gesis®PLAN je besplatan softver koji olakšava planiranje elektroinstalacije.

Pored toga, Wieland Electric savetuje i podržava elektro i građevinske inženjere pri dizajnu i proračunu električnih instalacija, kako bi se dobio optimalni maksimum. Specijalni tim se bavi ovom uslugom, koja je besplatna i izuzetno cenjena od strane korisnika.

Kada su konektorske instalacije opravdane?

Fundamentalno pitanje na koje je potrebno prvo odgovoriti jeste da li će se implementirati konektorske ili tradicionalne instalacije. Pre planiranja treba odrediti da li je opravdano implementirati konektorske instalacije. Građevinar može verovati iskustvu i proračunu koji dobija od  Wieland-a. gesis®PLAN će obezbediti spisak elemenata i ukupnu cenu celog projekta. Kao osnovna smernica može se reći da su konektorske instalacije ekonomične za prostore veće od 2.000m2, kao i za one kod kojih je bitno omogućiti fleksibilno korišćenje prostora (promena namene i dimenzija prostorija). Komponente konektorskih sistema su skuplje od konvencionalnih, te treba uzeti u obzir da cena nabavke nije jedini trošak. Vreme trajanja i cena rada, kao i kasniji troškovi održavanja i popravke moraju se uzeti u obzir. Aspekti kao što je komfor objekta i fleksibilnost prilikom promene namene teško se mogu izraziti novčano, ali su bitni prilikom donošenja odluke.

Kada se planira za budućnost, gradnja i održavanje zgrade moraju se posmatrati u toku celog životnog ciklusa. Kod gradnje u obzir se uzima arhitekturno rešenje, fizički parametri građevine, energetski koncep i tehnlogoje ugrađene u zgradu i ovi se parametri se nakon puštanja zgrade menjaju samo u slučaju velikih renoviranja, što podrazumeva velike troškove vremena i novca. Automatizacija koja se ugrađuje u zgrade upravo ima za cilj da se da se buduća modifikacija učini što jeftinijom i bržom.
Električne instalacije čine oko 5% ukupnih troškova pri izradi. Praksa je pokazala da se instalacija u zgradi koristi do 40 godina nakon izrade, sa tim da se delovi instalacija menjaju nakon 15 godina.  Ovo pokazuje kolika je važnost konfiguracije i bezbednosti instalacija. Na kraju, kvalitet i buduća funkcionalnost građevine zavise od električne instalacije.

Optimalni koncept
Višenamenske zgrade predstavljaju moderan izazov pred graditelje. Radni i životni procesi se rapidno menjaju, i oni zahtevaju brze modifikacije građevine i prostora kako bi se prilagodili novoj nameni. Sve ovo traži novi način mišljenja prilikom izrade. Današnja dostignuća u građevinarstvu omogućavaju povezivanje svih sistema zgrade u jednan sistem kontrole energije, održavanja i popravki.

Moderne instalacije – još jedan san
Moderne tehnologije u građevinama kao što je kontrola intenziteta osvetljenja, kontrola roletni, podešavanje unutrašnjih uslova u skladu sa uslovima u prirodi, prirodna ventilacija, energetski stedljivi sistem su današnji zahtevi mnogin naručilaca. Sistemi koji se danas proizvode su izuzetno fleksibilni mogu zadovoljiti sve te potrebe, ali da li je današnja tehnologija spremna za budućnost?

U proteklih 15 godina, bus sistemi za građevine, kao što su KNX i LON definisali su temelje automatizacije zgrada. Ključne reči danas su “reparametrizacija” i “reinstalacija”. U suprotnosti sa tim elektro trgovine su ostale konvencionalne i u njima je moguće naći samo luster kleme i stare razvodne kutije i prodavce koji su čuli za “napredne tehnologije” terminala sa konektorima sa oprugom.

Iako danas automatizacione sisteme u zgradama izvode elektrotehničari, prodaju delova i dalje vrše staromodni prodavci. Distribuirane instalace (npr. IT struktura u svakoj poslovnoj zgradi) takođe smanjuje upotrebu prostora i količinu kabliranja. Što onda distributeri elektro instalacija, potaknuti istim primerom, ne krenu ka realnim distribuiranim instalacijama?

Koncept instalacije sa velikim razlikama
Kada se uzme u obzir da postoji nekoliko instalacionih koncepata, dodje se do toga da glavna razlika nije između distribuiranog i centralizovanog koncepta, već između samih rešenja. Da bi ovo ilustrovali, pogledajmo tri različita koncepta:

  • Centralizovana instalacija sa bus kontrolom
  • Sobno centralizovana instalacija sa bus kontrolom
  • Vodno-orjentisana instalacija sa bus/radio kontrolom ili binarnim ulazima

Centralizovana instalacija sa bus kontrolom

Kabliranje je maksimalno na samom početku sa centralnom instalacijom sa bus kontrolom. Ukoliko se desi greška na bus-u ne postoji funkcionalnost u krinoj situaciji. Promena broja osa zahteva ponovno kabliranje koje moraju uraditi sistem integratori.

Sobno-centralizovana instalacija sa bus kontrolom

Distribuirana instalacija centralizovana na nivou prostorije se odlikuje jednostavnijim kabliranjem i manjim prostorom potrebim za kablive i ormane. Terminali se aktiviraju distribuiranim kutijama koje se nalaze u plafonu ili u podu. Po dve distrribucione kutije su uparene u data-bus (plavo) ili power bus (crveno). Ukoliko dođe do greške na bus-u, nije sigurno da će kritične operacije funkcionisati. Ukoliko se radi promena vodova, potrebno je manje rada nego kod centralizovane instalacije. Sa druge strane sam sistem je relativno nefleksibilan jer je potrebno dodavanje opreme za implementaciju novih funkcija (operator paneli), a delovi mreže za osvetljenje i razvod energije do utičnica moraju se ponovo povezivati. Grupisanje svetala ili utičnica smanjuje rad na ponovnom prevezivanju.

Vodno-orjentisane instalacije sa bus/radio kontrolom ili binarnim ulazima
Za razliku od prethodnih arhitektura, ova je veoma fleksibilna i nije vezana za samu namenu prostorije. Kablovi i kutije zauzimaju vrlo malo prostora. U slučaju otkaza vitalni sistemi nastavljaju da rade putem radio ili binarne veze. Ukoliko je potrebno proširivanje funkcionalnosti nije potrebno dodavati novu opremu niti ponovo ožičavati prostoriju.

Osnovno pitanje: centralizovano ili distribuirano
Prethodno opisani sistemi se jako razlikuju kako pop funkcionalnosti, tako i po uređajima koji su u njih ugrađeni. Nažalost, kod gradnje sama odluka o načinu izvođenja instalacije se donosi kasno. Što je koncept fleksibilniji, to je lakše kasnije izvršiti modifikacije u prostoru i nameni.

Preko 5.000 komponenti za svaku varijantu
Wieland Electric nudi široki asortiman od preko 5.000 komponenti koje se ugrađuju u LON ili KNX bus sisteme za zgrade. Tu se mogu pronaći utičnice, razvodnici, kutije, kablovi, modularne jedinice i slično. Korišćenje plug-and-play principa moguće je bezbedno, lako i efikasno izvršiti kabliranje cele građevine.
Device pluggable konektori (GST), bus pluggable konektori (BST), combi pluggable konektori (EST) i gesis®NRG trakasti kablovi mogu činiti jedan efikasan sistem koji se izrađuje pod kišobranom  gesis®CON familije proizvoda.

Precizno planiranje pre izrade je preduslov
Potpunu prednost u korišćenju ovog načina kabliranja moguće je postići samo detaljnim pripremnim planiranjem. Čak se ni dužine kablova ne mogu određivati od oka, već preciznim, profesionalnim proračinima.
Besplatan gesis®PLAN softver pruža izuzetnu pomoć, omogućavajući planiranje za minimalno vreme. Softver koristi CAD 3D funkcije i sposoban je da izvrši 3D animaciju. Pored svega, može izvršiti proračun troškova i oblikovati porudžbinu.

Optimizacija kroz konsultacije
Svaki projekat je različit. Wieland nudi besplatne savete svim zainteresovanima kako bi se, na bazi svog 30 godišnjeg iskustva, izvelo optimalno rešenje instalacija u svakom konretnom primeru.

Tekst:
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Nieborg, Aplikacioni inženjer u Wieland Electric GmbH


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Follow me