Foundation Fieldbus je u okviru svojih nastojanja da priblizi Fieldbus tehnologiju krajnjim korisnicima organizovao konferenciju u Beogradu.

Ideja skupa je da se na razumljiv i očigledan način prikažu trendovi u Fieldbus tehnologiji i da se kroz iskustva domaćih firmi koje su članice Fondation Fieldbus-a uživo prodiskutuju moguća rešenja i sagledaju prednosti Fieldbus tehnologije.

U organizaciji beogradske firme Tipteh d.o.o. prezentacije svojih rešenja izložile su naše renomirane firme: Tipteh, IvDam Process Control, Momentum i Meris. Posebna pažnja je posvećena mogućnosti obrazovanja kadra za Fieldbus tehnologiju po izuzetno ekonomičnim cenama.

Na licu mesta izvedena su i tri Live Demo-a, sa svom potrebnom opremom kako bi svaki od učesnika predstavio svoja rešenja, a prisutni slušaoci videli uživo rad uređaja.

Na kraju predstavnik “Srbijagasa” prezentovao je izuzetno komplikovano i atraktivno rešenje u kome je korišćena Fieldbus tehnologija – skladište plina u Banskom Dvoru.

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)