Zaštita hibridnim kolom
Glavna namena barijere za prenaponsku zaštitu je da ograniči prostiranje indukovanih napona kroz osetljivu elektronsku opremu i da bezbedno odvede udarnu struju ka zemlji. Barijera u sebi objedinjuje i zaštitu između vodova (line-to-line) i zaštitu između voda i uzemljenja (line-to-ground) koja se postiže “prekidačkim” elementima u zaštitnom kolu i obezbeđivanju kvalitetne veze sa zemljom.

Zaštitini uređaji moraju ekstremno brzo da reaguju na snažne udare napona i struja. Kako jedan prekidački element to sam ne može da obezbedi, koristi se više kaskadno vezanih prekidačkih elemenata i takva mreža se naziva “zaštitnim hibridnim kolom”. Prvi stepen je gasna lampa koja ograničava visoke napone i preusmerava jake struje, ali ima spor odziv te omogućava da opasni energetski udar  prođe kroz nju. Zbog toga se dodaje drugi element kolu kako bi kontrolisao preostalu energiju u vidu diodnog kola za ograničavanje napona, koje izuzetno brzo, ograničava napon na nivo koji nije destruktivan za kolo i bezbedno odvodi struju u zemlju. Stepeni su induktivno razdvojeni.

Zaštita gasnom lampom
Gasna lampa redukuje udarne struje do 40 kA. Ukoliko je ulazni napon manji od napona varničenja, lampa se ponaša kao element velike impedanse i nema protoka struje. Prilikom varničenja dolazi do pada impedanse na oko 1 om unutar lampe i struja se odvodi u zemlju. Prilikom smanjivanja napona, smanjuje se i struja, sve dok ne padne ispod specifične minimalne struje kada se lapma opet prebacuje u osnovni režim visoke impedanse.

Supresor – TVS dioda
Supresori su specifično dizajnirane diode namenjene ograničavanju nižih napona na nivo koji je bezbedan za električnu opremu. Supresor se obično koristi kao paralelna zaštita gasnoj lampi kako bi se efikasno ograničio udarni napon. U normalnom režimu, supresor ima visoku impedansu. Kada napon pređe napon praga diode, supresor postaje nisko-impedansni spoj ka zemlji u koju odvodi udarnu struju. Struja zbog toga ne teče kroz zaštitnu opremu, a napon je ograničen na probojni napon supresora. Kada ulazni napon opet padne, supresor se vraća u prvobitno stanje visoke impedanse. Bitna osobina supresora je njegova ekstremno brza reakcija – manje od 1 ps.

Standardni tip K-LB-*.**

Screw-in tip F*-LB-*.**

Snap-on tip P-LB-*.**


Više informacija:
Momentum d.o.o.
, Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.:  +381 22 625 010 , Mob:  +381 62 252 818 ,  +381 65 2622 066 , Email: momentum@eunet.rs,WEB: http://www.momentum-automation.com

Aleksandar D.
Follow me