Novi  FR-A700 frekventni invertori kombinuju maksimalnu snagu, ekonomičnost i fleksibilnost sa inovatinvim funkcijama i pouzdanom tehnologijom.

FR-A700 je posebno pogodan za zahtevne aplikacije, kao što su pogoni liftova i kranova, utovarni sistemi za velika skladišta, ekstruderi za plastične mase, centrifuge i motalice.

Tačnost bez enkodera
Čak i bez enkodera, FR-A700 kontinuirano izračunava optimalni magnetni fluks u svakom radnom stanju. Kompleksni model motora i specifikacija povezanog standardnog asinhronog motora se koriste da bi se održao konstantni moment na vratilu pri širokom opsegu brzina. Na primer, system može generisati moment od 200% pri vrlo maloj startnoj frekvenciji od 0,3 Hz. Poznata kao prava bezsenzorna vektorska kontrola (RSV- real sensorless vector ), nova tehnologija iz Mitsubisni Electric-a može se čak koristiti i za regulisanje momenta. Ovo omogućava korišćenje invertora u mnogim aplikacijama koje su bile strogo rezervisane za DC ili vektorske pogone sa zatvorenom petljom.

Izuzetno tačna brzina i moment
Kada radi sa enkoderom, FR-A700 pogon postiže ultra-preciznost brzine u celom opsegu kontrole (preciznost ±0,01 %) i ekstremo egzaktnu kontrolu momenta (±10 % preciznost i ±5 % ponovljivost). Ove izvanredne osobine omogućavaju prelazak sa jednostavnih servo na jeftine invertorske sisteme.

Ekonomski prihvatljivo  pozicioniranje
U kombinaciji sa vektorskom kontrolom u zatvorenoj petlji, FR-A700 invertor se može koristiti za pozicioniranje, pri čemu se upravljanje može vršiti nizom impulsa, digitalnim ulazom ili preko mreže.

Samopodešavanje
Optimalne performanse pri vektorskoj kontroli bez enkodera zavise od kvaliteta podataka o motoru. Nove generacije invertera imaju ugrađenu samo-podešavajuću funkciju, koja kreira specifikaciju motora za manje od jednog minuta, čak i ukoliko se motor ne pokreće. U jednom invertoru mogu se sačuvati podaci o dva motora. U sve ovo, online samopodešavajuća funkcija automatski registruje i kompenzuje  promene u podacima u toku rada – na primer, promene uzrokovane fluktuacijom temperature.
Još jedan sistem, poznat kao “easy gain tuning” pojednostavljuje optimizaciju kontrole brzine. Sistem nadgleda odziv brzine motora i automatski optimizuje kontrolne parametre, eliminišući potrebu za vremenski-zahtevnim ručnim pode-šavanjima i kalibracijom.

FLEKSIBILNI KONCEPT

Mrežne mogućnosti
FR-A700 je prilagođen za povezivanje u mrežu. Opremljen je i sa USB portom i sa konektorima za Modbus-RTU u standardnoj opremi. Postoji i podrška za Profibus, CC-Link, CANopen i SSCNET III.

Service-friendly
“Service-friendly” dizajn omogućava da vreme održavanja bude kratko. Čak i zamena kompletnog invertora je brza i jednostavna operacija, terminalni blok se izvadi i prikopča direktno na novi pogon.
Modeli FR-A700 serije imaju iste ugradne dimenzije kao i njihovi prethodnici.
Samostalna dijagnostika sprečava ispade
Ovaj invertor aktivno nadgleda svoje funkcije. Na primer, pre-alarm se trigeruje automatski ako performanse ventilatora padnu na 40%. Interni program nadgleda starenje glavnih kondenzatora u kolu i računa radne sate i u skladu sa time kreira plan za servisiranje.

Zaštita sistema od preopterećenja, kao što je nadgledanje faze ulaza i izlaza, obezbeđuje pouzdan rad bez problema.

VIŠE ZA ISTI NOVAC

Ovi novi invertori imaju veliku rezervu snage. Na primer, čak i pri visokim frekvencijama i pri visokoj temperaturi od 50 °C (u ND i HD opsegu preopterećenja) nije potrebno smanjivati izlaznu snagu. Ovo je omogućeno korišćenjem izuzetno kvalitetnih izlaznih modula.

EMC filter se isporučuje u standardnoj opremi u skladu sa EN 61800-3 standardom. FR-A700 modeli za opsege do 22 kW imaju ugrađen kočioni tranzistor, a modeli do 7,5 kW imaju ugrađen kočioni otpornik.

Garantovano dug radni vek
Mitsubishi Electric frekventni regulatori su poznati po svom dugom radnom veku, pa ipak serija FR-A700 postavlja još više standarde. Glavne komponente ovih invertora predviđene su za rad duži od 10 godina. Između ostalog, ovo je ostvareno toplotno-otpornim, kondenzatorima visokih performansi i kulerima sa ležajevima i specijalnim mazivima. PCB je zaštićen od agresivnog okruženja sa jednim ili dva sloja zaštite.

Izuzetno iskustvo u PLC oblasti
Integrisane PLC funkcije FR-A700 serije omogućavaju preciznu konfiguraciju za svaku apecifičnu aplikaciju. Povrh svega, inverter može upravljati jednostavnim aplikacijama bez dodatnog kontrolera. PLC funckije pružaju mogućnost pristupa unutrašnjim registrima FR-A700, ka i stanjima njegovih digitalnih i analognih I/O. Svi rezultati matematičkih proračuna se mogu sačuvati u spostvenom EEPROM-u, obezbeđujući im zaštitu u slučaju nestanka napajanja. Unutrašnji PLC se može programirati sa GX Developer softverskim alatom Mitsubishi Electric-a.

Ugodna upotreba
Konfiguracija i upravljanje frekventnim regulatorom je jednostavno. Setup se izvodi iz FR Configurator  programa, koji takođe može preuzeti, sačuvati i dokumentovati aplikativne podatke. Funckija osciloskopa i mašinske analize pomažu korisniku da optimizuje sistem. Podaci i podešavanja iz prethodnih sistema mogu se bez ikakve konverzije direktno učitati u nove modele frekventnih regulatora.

Frekventni konfiguracioni terminal FR-DU07 sa one-touch Digital Dial i 7-segmentnim LED displejem omogućavaju direktni pristup parametrima i modovima rada, i isporučuje se u standardnoj opremi. Opcioni FR-PU07 kontroli terminal sa numeričkom tastaturom i tekstualnim displejom u osam jezika, ima napredne mogućnosti čuvanja do tri seta podataka sa opcionim transferom na drugi invertor.

Otpočinjanje rada ili zamena starih sistema novom generacijom, teško da može biti jednostanije.

Četiri opsega preopterećenja
Mnogi proizvođači invertora dizajniraju njihov proizvod za različite modove preopterećenja, ali samo par njih za više od dva. FR-A400 ima potpunu podršku za rad u četiri moda preopterećenja, što Vam olakšava izbor pravog invertora za Vašu aplikaciju.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)