Function-integrated profiles (FIP) nude veliku upotrebljivost unutrašnjeg prostora i konačno stvaraju više mesta za Vaše dizajnerske ideje. Potpuno unutrašnje vođenje kablova i creva omogućuje uštedu prostora, a zahvaljujući novim spojevima profila mogu se položiti čak i preko konektora profila. Ovo pojednostavljuje i ubrzava ne samo postupak dizajniranja, već i montažu i ugradnju.

Tehničke karakteristike:

  • Profili sa žlebom od 10mm
  • Profili poprečnog preseka: 40×120, 60×120, 120×120
  • Upotrebljivi unutrašnji prostor od 600 mm² do 4000 mm²
  • Kompatibilan sa standardnim Rexroth aluminijumskim profilima i raznim dodatnim delovima

Malo delova, velika promenljivost
Zahvaljujući žlebovima od 10mm svi elementi iz Rexroth montažne tehnike mogu biti jednostavno ugrađeni. Aluminijumska zaštita na profilima ima funkciju šarke osiguravajući jednostavnost ugradnje i održavanja. Jedinstveni spojevi profila ne samo da podnose velike prenosne sile, već i omogućavaju potpuno unutrašnje ožičenje.

Prednosti:

  • Jednostavna ugradnja
  • Potpuno integrisano ožičenje u okviru konstrukcije
  • Jedinstveni spojevi profila sa unutrašnjim vođenjem kablova
  • Velika fleksibilnost sa malim brojem komponenti
  • Dopadljiv dizajn: zatvorena spoljna površina, istaknuti plastični delovi
  • Ušteda vremena i novca: jednostavan dizajn, montaža i održavanje

Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587

Aleksandar Dakić
Follow me