TS 2 Booster je svestrani modularni sistem sa standardizovanim jedinicama koji ispunjava zahteve širokog spektra različitih proizvoda. Značajno smanjuje neproduktivna vremena ispred i unutar radnih stanica. U zavisnosti od primene, i do deset puta je brži od standardnih transportnih sistema.

Tehničke karakteristike:

  • Max. ubrzanje 40 m/s2
  • Max. brzina 4 m/s2
  • Dužina palete radnog predmeta od 160mm do 640mm
  • Širina palete radnog predmeta od 160mm do 400mm
  • Vreme zamene palete radnog pred-meta je 0,5s za dužine palete od 160mm

Brz, precizan, fleksibilan
Kada proizvodi treba da se transportuju brzo do radnih stanica, rešenje je Rexroth pallet booster koji smanjuje vreme ciklusa i transporta na minimum. Vreme ciklusa je značajno smanjeno, palete radnih predmeta se transportuju veoma precizno sa linearnim pogonom bez dodatnih delova za pozicioniranje, a zbog modulatnog dizajna vreme montaže je takođe smanjeno.

Prednosti TS 2 Booster sistema:

  • Brz: Smanjeno vreme ciklusa zahvaljujući upotrebi istih paleta radnog predmeta
  • Precizan: Tačno pozicioniranje palete radnog predmeta bez potrebe za dodatnim delovima za pozicioniranje
  • Kompatibilan: Uštede u vremenu montaže i troško-vima jer je standardni i unapred konfigurisani sklop
  • Modularan: fleksibilno kompatibilan sklop u trans-portnom sistemu TS 2plus

Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)