Dekanteri waterMaster CF3000 i UCD 345 su centrifuge sa horizontalnim bubnjem, namenjeni procesima dehidratacije i ugušćavanja industrijskog i komunalnog mulja. Dizajn sa otvorenim izlazima na tečnoj i čvrstoj strani omogućava gravitaciono pražnjenje prečišćene tečnosti. Svi delovi koji dolaze u kontakt sa proizvodom izrađeni su od CrNiMo čelika.

Naslednik modela UCD 345 je model CF 3000. Oba dekantera imaju prečnik bubnja od 340 mm. Model CD 3000 ima veću G silu, brzinu obrtanja bubnja sa istom snagom motora. Direktna posledica je da model UCD 345 može da radi sa max. Kapacitetom protoka na ulazu od 8-14 m3/h, a model CF 3000 15-25 m3/h.


 
Više informacija: http://www.gea.com/en/news/corporate/2016/gea-presents-new-solutions-for-municipal-and-industrial-sludge-treatment.jsp

Marija D.