INOVANCE GL20 I/O – Kompaktni i pouzdani IO moduli sa komunikacijom

  • Visoke performanse i brzi odziv
  • Male dimenzije i konektori na ubadanje
  • Služe kao lokalna proširenja za EASY PLC
  • Služe kao daljinska proširenja za različite PLC uređaje
  • EtherCAT, PROFINET i Ethernet/IP čvorovi
  • Minimalni EtherCAT ciklus 125µs
  • Digitalni I/O moduli sa odzivom do 100µs
  • Analogni I/O moduli sa osvežavanjem do 62.5µs
  • Analogni signali 0-20mA, 4-20mA, 0-10V…
  • Temperaturni moduli za PT100

Više informacija:
SM Automation 2017 doo
Maksima Gorkog 56/L4, Beograd, Srbija
+381 11 4451320
www.smautomation.rs

Marija D.