Besplatna NET-Framework SCADA na oblaku
Haiwell Cloud SCADA je industrijska platforma za monitoring i menadžment bazirana na NET-Framework-u koju je razvio Xiamen Haiwell. Ovo je i softver za programiranje i upravljanje radom Haiwell HMI uređajima. Najnoviju verziju Haiwell Cloud SCADE možete BESPLATNO preuzeti sa Haiwell sajta u delu Download. Funkcije i mogućnosti ove SCADE su: moćne funkcije prikaza, mnogi podržani načini povezivanja, veliki broj funckijskih modula, jaka databaza, progamabilni komandni jezik, sistemska bezbednost i funkcije za simulaciju.
Više informacija: en.haiwell.com

Marija Dakić