OSNOVNE KARAKTERISTIKE PLC

 • Kompaktne jedinice sa sledećim brojem I/O tačaka: 10, 16, 24, 32, 48, 60
 • Programski kapacitet 48K
 • Proširiv do maksimalno 7 modula
 • 220VAC ili 24VDC napajanje
 • Izmenjivi terminalni blokovi sa dopunjivom baterijom za čuvanje sata realnog vremena
 • 2 ili 4 kanala A/B, do maksimalno 200KHz-impulsni ulazi i izlazi
 • Ugradjeni RS232 i RS485 portovi, kompatibilni sa Modbus ASCII/RTU protokolom, Freedom komunikacionim protokolom i Haiwellbus high speed protokolom
 • Ethernet port i 5 RS232/RS485 komunikacionih portova koji rade simultano, podržavajući N:N mrežnu topologiju

MODULI ZA PROŠIRENJA

 • DIGITALNI I/O
 • ANALOGNI I/O
 • SPECIJALNI I/O
 • KOMUNIKACIONI

UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIONE FUNKCIJE

 • Podrška za komunikacione protokole: Modbus RTU/ASCII protokol, Freedom komunikacioni protokol i Haiwellbus high speed protokol
  Podržava 5 komunikacionih portova, dva ugrađena COM porta na kompaktnoj jedinici (RS232+RS485), sa mogućnošću proširenja do 5 komunikacionih portova koji su međusobno nezavisni i mogu simultano da rade u komunikacione svrhe sa Master ili Slave ulogom ili kao port za programiranje, upload, download, monitoring
 • Fleksibilne mrežne topologije 1:N, N:1, N:N. Podrška za raznorodne HMI i uređaje drugih proizvođača (invertor, bar kod skener) sa adekvatnim komunikacionim funkcijama
 • Jednostavno programiranje komunikacionih instrukcija, pri čemu više komunikacionih instrukcija može da se izvršava istovremeno bez bojazni o konfliktu na COM portu. OUT izlaz na blokovima komunikacionih instrukcija omogućava monitoring uspešnosti kompletiranja komunikacione instrukcije i dijagnostiku na komunikacionom linku
 • Moduli za proširenja sa integrisanim COM portom mogu da budu remote I/O moduli. Haiwell PLC proširivi modul sa ugradjenim RS485 COM portom podržava i paralelni extend bus za konekciju do kompaktne jedinice i serijski bus radeći kao Remote I/O modul
 • Na Modbus komunikaciji Haiwell PLC koji ima ulogu Slave-a ne zahteva programiranje komunikacionih instrukcija

HAIWELL HAPPY – SOFTWARE

 • U saglasnosti sa IEC 61131-3 specifikacijom: podržava programske jezike LD (ladder diagram), FBD (function block diagram) and IL (instruction list)
 • Offline simulator uključujući i offline testiranje komunikacije
 • Modularna programska struktura: mogućnost kreiranja do 31 bloka (glavni program), potprogram, interrupt procedure, sub-rutine sa parametrima
 • Zaštita passwordom: tri nivoa (program file password, program blok password, PLC hardware password) i zabrana program uploada.
 • Kreiranje executable fajla za upload do PLC-a, tako da korisnik ne vidi source fajl (izvorni kod)
 • Import i export: blokova i tabela. Komponente i komentari mogu biti importovani i eksportovani

REZIME:

 • Garantovan kvalitet: U skladu sa internacionalnim standardom IEC-61131.
 • Inovativnost: 100% ugrađeni program simulator, jednostavna dijagnostika, učenje, korišćenje.
 • Daljinska kontrola: Podržana Haiwell cloud platforma, omogućuje programiranje Haiwell PLC-a na daljinu preko Haiwell cloud-a.
 • Ethernet: Ethernet port i 5 RS232/RS485 serijskih komunikacionih portova koji mogu da budu angažovani simultano, podržavajući N:N topologiju.
 • Komunikacija: Modbus TCP, Haiwellbus TCP, Modbus RTU/ASCII, Haiwellbus high speed protocol, Freedom protocol.
 • Motion Control: Linearna interpolacija, ARC interpolacija.
 • Distribuirani I/O: Ekspanzioni moduli sa Ethernet portom i RS458 portom, mogu biti remote I/O jedinice u distribuiranoj instalaciji.

Više informacija:
Momentum d.o.o.
, Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.:  +381 22 625 010 , Mob:  +381 62 252 818 ,  +381 65 2622 066 , Email: momentum@eunet.rs,WEB: http://www.momentum-automation.com

Aleksandar Dakić
Follow me