Volvo Group Trucks Central Europe, bavi se distribuiranjem i servisiranjem kamiona pod dve marke Volvo Trucks i Renault Trucks u Nemačkoj. Ova grupacija se neprestano trudi da podstiče svoj napredak tražeći nove tehnologije kao podršku svom poslovanju. Upravo u jednoj takvoj potrazi našla je tehničko rešenje za problem sa kojim se trenutno susretala.

Izazov
Stalna potreba radnika na terenu za tehničkom podrškom u procesima popravki i održavanja koji su podložni čestim promenama.

Rešenje
Upotreba uređaja RealWear HMT-1 u kombinaciji sa LibreStream Onsight Connect softverom za daljinski pristup, koji omogućava radnicima na terenu da se povežu sa tehničkom podrškom, snime slike i video snimke, reprodukuju materijal za obuku, pristupe tehničkim uputstvima, unapređujući na taj način efikasnost i preciznost.

Rezultati
Manji broj inženjera tehničke podrške koji može da opsluži više stotina tehničkih radnika na terenu.

Tehničari za održavanje i popravke, u okviru ove Volvo grupacije, često moraju biti obučavani na najnovijim modelima kamiona, kako bi bili u potpunosti spremni da pruže svoje usluge servisiranja u slučaju potrebe za tim. Sa druge strane, tu su stariji tehničari koji poseduju dragoceno iskustvo stečeno u praksi koje je, takođe, potrebno preneti na nove tehničare. No, svako obučavanje zaposlenih zahteva vreme, a svaki zastoj u održavanju ovih kamiona, usled nedovoljno obučenih radnika, direktno se pretvara u gubitak u poslovanju kupaca Volvo kamiona. Volvo grupacija ima ograničen broj inženjera tehničke podrške rasprostranjenih na različitim geografskim lokacijama. Izazov nastaje kada prilikom popravke kamiona, radnici na terenu moraju potražiti pomoć inženjera tehničke podrške na daljinu. Sa tabletom ili pametnim telefonom, koje su u svom poslu koristili, radnici na terenu su bili primorani da u rukama drže uređaj za vreme poziva, što je otežavalo obavljanje popravke u isto vreme.

Kao rešenje ovog problema tehničarima Volvo grupacije predstavljen je novi uređaj RealWear HMT-1, koji uvode u svoju dnevnu poslovnu rutinu, a koji će umnogome olakšati njihov rad i rešiti problem koji je do tada postojao. RealWear HMT-1 je ’’hands-free’’ uređaj sa glasovno kontrolisanim korisničkim interfejsom, koji oslobađa ruke radnicima i pruža mogućnost da bezbedno rukuju alatom i opremom u svim uslovima. Podaci se prikazuju preko mikro ekrana ugrađenog u uređaj, a video prenosom i dvosmernom komunikacijom može se mnogo lakše upravljani popravkama, održavanjem i servisiranjem.

Uz korišćenje Librestream Onsight Connect na HMT-1, inženjeri tehničke podrške sada mogu pomoći i novim i postojećim radnicima na terenu sa bilo koje lokacije. Kako bi se osigurala funkcionalnost u nepovoljnim uslovima, Onsight Connect se prilagođava internetu male brzine i LTE-u sa ograničenim protokom snižavanjem rezolucije video zapisa, a opet dozvoljavajući pravljenje fotografija visoke rezolucija. Radnici na ovaj način imaju slobodne ruke za obavljanje popravki dok im uređaj služi da budu povezani sa inženjerima tehničke podrške ili da prate uputstva i nacrte na samom uređaju. Ovako neometan proces popravke može se čak i snimiti HMT-om u realnom vremenu i potom koristiti za treninge mladih tehničara.


Pogodnosti koje RealWear HMT-1 nudi radnicima na terenu su brojne. Radnici su po prvi put u mogućnost da, bez korišćenja ruku, iskuse upotrebu tableta sa mikro ekranom, koji je smešten ispod oka radnika, obezbeđujući tako preglednost, koja se može uporediti sa 7’’ tabletom. HMT-1 se pritom bez problema može koristiti sa zaštitnim naočarima ili naočarima za vid, a može se lako pričvrstiti i za šlemove ili kačkete. Interfejs za prepoznavanje glasa na HMT-u koristi niz naprednih digitalnih mikrofona kako bi obezbedio izvanredno filtriranje buke do 95 decibela, što je jako bitno za rad u bučnom okruženju. HMT-1, takođe zadovoljava međunarodni standard IP-66, što ga čini pogodnim za upotrebu u prašnjavom i vlažnom okruženju.

Pomoću izvornog ’’document viewer-a’’, tehničari mogu pregledati mašinske crteže i pratiti uputstva bez upotrebe ruku, samo pomoću glasovnih komandi. Opcije snimanja videa i reprodukcije istih se koriste za beleženje procesa popravke u svrhe treninga, pretvarajući tako jednokratni čin popravke u dugotrajni, prenosivi materijal za učenje. Zamenljiva baterija na terenu može trajati preko 8 sati sa tipičnom upotrebom, uključujući korišćenje video prenosa, što znači da tehničari mogu imati kontinuirani rad u toku dana, bez zastoja usled nepredviđenih tehničkih poteškoća.

Jasno je koliko je RealWear HMT-1 doprineo rešavanju problema koji je Volvo grupacija imala u vezi sa servisiranjem kamiona. Ne samo da je pomogao u postizanju veće efikasnosti u radu, već je olakšao proces edukacije radnika i skratio vreme njihove obuke.

U prilog ovome govori i izjava direktora tržišta usluga Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Markusa Veckessera, koji je potencijal HMT-a uvideo i pre samog uvođenja istog u njihov rad:

„RealWear HMT-1 sa Librestream Onsight Connect softverom ima potencijal da pruži bolju podršku našim tehničarima i poveća našu produktivnost. Ovo rešenje nam može pomoći da poboljšamo kvalitet naših usluga i zadovoljstvo kupaca.“


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)