Pitanje „Da li proizvođači ERP softvera mogu da rade PLM?“ predstavlja povratak na način razmišljanja koji suprotstavlja koncepte „najbolji u svojoj kategoriji“ i „integrisani sistemi“. Zaključak je: „Potreban vam je PLM da biste radili PLM. Potom smislite kako ćete da integrišete ERP.“

Na kraju, sve se svodi na brojeve. Korišćenje aplikacija od proizvođača koji nude individualna rešenja nudi vam bolje fokusiranje resursa posvećenih pružanju robusnog seta mogućnosti. Fleksibilnost i sloboda da odgovorite na potrebe vaše kompanije je od presudnog značaja i oslanjanje na samo jedan izvor uvek nosi određeni rizik. To vam rešava neke probleme, a komunikacija između PLM i ERP sistema je veoma važan deo vaše poslovne infrastrukture. Međutim, uzimanje ove integracije za najvažniji kriterijum prilikom izbora PLM rešenja izgleda kao da postavljate stvari „na glavu“. Izabrati najbolje u svojoj kategoriji izgleda kao najbolji pristup. Izabrati rešenje koje nudi vašoj kompaniji najrobustniji set karakteristika i ne praviti kompromise sa jednim snabdevačem je bolji put ka uspehu. Nema potrebe da tražite kompromis kada možete imati sve dobrobiti korišćenja aplikacija koje dele zajedničku platformu, iako ih proizvode različite kompanije koje su eksperti u različitim oblastima.

Diskusije o tome da li izabrati najbolje iz svoje kategorije ili integraciju bile su veoma popularne pre 10-20 godina. Od tada raznolikost PLM proizvoda se smanjila na 10-15 sistema. Veliki PLM proizvođači kupuju sve što može da poveća njihove portfolije i prihode, ako ste velika kompanija, izbor velikih sistema se svodi na nekolicinu.

Isto bi se moglo reći za ERP sisteme. Oni koji imaju PLM funkcije se svode na dva najbolja Sistema – SAP i Oracle. Kod ostalih ERP je ili OEM PLM sistem ili je to sistem koji pruža vrlo ograničene mogućnosti upravljanja strukturom sastavnice koje nisu kompatibilne sa zahtevima CAD-a.

Dakle, za pitanje ERP PLM nasuprot PLM, prvu grupu tehnički predstavljaju 2 sistema – SAP i Oracle. Priča o SAP PLM rešenju je interesantna. Iako je ovaj sistem sveobuhvatan, on se često koristi kao deo šire primene SAP za kompaniju. Dakle, SAP PLM je rešenje za SAP klijente i tu nema šta da se razmišlja. Što se tiče Oracle PLM, on ima najmanje četiri različita PLM sistema (neki od njih su kupljeni, a neki su rezultat razvoja Oracle-a). Dakle, jednostavan odgovor na pitanje je: „Da – ERP može da radi PLM“, ali da li može da radi dovoljno dobro, ne možete da odgovorite, ako ne znate specifičan kontekst određene kompanije.

Pitanje „Može li ERP da radi PLM“ navodi na pitanje o obrnutom scenariju – „Šta ako bi se proizvođači PLM rešenja proširili u oblast ERP? Da li ovo ima smisla? Šta to podrazumeva?“ Postoji nekoliko primera poslednjih godina o povećanom interesovanju PLM kompanija za proizvodne sisteme. Postoji mali broj sistema u domenu kombinovanja PLM i ERP funkcija. Neki verovatni budući scenario je da ćemo videti sve više ERP funkcija u okviru PLM sistema, jer kupci sve više traže integrisane sisteme.

U isto vreme PLM-ERP integracije su iste kao pre 15-20 godina. Složene su, skupe i nikad nisu odmah spremne za korišćenje. To je deo osnovne implementacije PLM rešenja za veliku kompaniju, ali ovaj deo je uvek naporan i često se prepušta nekoj spoljnoj, outsourcing kompaniji. Činjenica da obe strane (PLM i ERP) imaju malo interesovanja da se ova integracija poboljša. Zašto? Možda zbog suprotstavljenih biznis modela. PLM i ERP se u osnovi fokusiraju na to kako da se podaci zadrže u bazama podataka i kako da se proda aplikacija/funkcija nekoj kompaniji. Dok je osnovni model (kao što su PDM i MRP) svakog sistema obično zaštićen, postoje mnogi drugi domeni u svakom sistemu koji se mogu preklapati.

Zaključak?
I PLM i ERP imaju osnovni poslovni model koji se zasniva na vlasništvu podataka. Stoga i ERP i PLM su zainteresovani kako da obezbede maksimalnu pokrivenost i funkcionalnosti, a smanje curenje podataka van organizacije. Ali nazire se svetlo na kraju tunela o PLM-ERP debati. Situacija se menja uvođenjem novih „on cloud“ proizvoda (u oblaku). Proizvodi u oblaku su mnogo agilniji i pružaju mnogo bolji nivo infrastrukture u poređenju sa 15-20 godina starim arhitekturama, što čini mnoge stare nepraktične scenarije lakim za primenu i ostavljaju PLM/ERP svet u prašini da nastavlja svoju bitku za vlasništvom nad podacima i kompleksnim integracijama.


Više informacija: CADCAM Data, Sanska 32, Beograd, Srbija; Tel: +381 11 396 2631; meil: info.rs@cadcam-group.eu;  http://www.cadcam-group.eu/rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)