Curenje zaptivke klipnjače može uticati na rad opreme, a u ekstremnim slučajevima i na životnu sredinu. Posebna pažnja treba da se obrati na kombinaciju zaptivke klipnjače i brisača da bi se postigli najbolji rezultati zaptivanja. Široka ponuda hidrauličnih zaptivki klipnjače za jednosmerne i dvosmerne radne sisteme. Uključuje, jedinstvenu NBR profilisanu zaptivku od poliuretana i posebno dizajniranu zaptivku za rudarsku industriju koja sadrži O-prstenast energizator, PU omotač i policetalni prsten protiv ekstruzije.


www.hennlich.rs

Marija Dakić