HMS Industrial Networks komunikacioni konvertori, ugradni moduli i bežične pristupne tačke pojednostavljuju komunikaciju sa mašinama i uređajima.

Anybus rešenja – www.anybus.com

  • Anybus rešenja omogućavaju povezivanje više različitih komunikacijskih mreža – dostupno je više od 250 kombinacija
  • Anybus komunikacioni moduli omogućavaju međusobno komuniciranje različitih industrijskih komunikacionih protokola unutar lokalnih Fieldbus mreža i industrijskog Etherneta
  • Anybus Wireless BOLT i Anybus Wireless Bridge preko WLAN i Bluetooth komunikacije omogućuju daljinsko parametrisanje, rad, nadzor i održavanje mašine
  • Bežična komunikacijska rešenja HMS Anybus Wireless zamenjuju žičane komunikacione mreže na teško dostupnim lokacijama
  • Operateri i serviseri mogu daljinski pristupiti uređaju putem pametnog telefona ili tableta

IXXAT rešenja – www.ixxat.com

  • IXXAT moduli omogućavaju komunikacijska rešenja za CAN mreže, »Safety« funkcije i rešenja za automobilsku industriju
  • Moduli omogućavaju jednostavnu implementaciju »Safety« funkcije i komunikaciju unutar i između delova mašine

Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karađordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 69 1722 724, http://www.inea.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)