Intesis translator protokola je namenjen komunikaciji između PROFINET PLC-a u pogonu i sistema za upravljanje pametnim zgradama koji podržavaju BACnet IP/MSTP. Omogućava potpunu integraciju, monitoring i kontrolu između etaža u fabrici i ostalih neproizvodnih delova objekta. U mnogim kompanijama se temperatura, vlažnost i kvalitet vazduha kontrolišu automatski kako bi se postigli optimalni uslovi za rad. HVAC i sistemi osvetljenja se na ovaj način mogu integrisati kako bi se podigla efikasnost.


www.hms-networks.com

Marija D.