Specijalni hidrant za ugradnju na poljima koja se navodnjavaju
HYDROPASS sistem je rezultat AC.MO S.p.A. istraživanja i razvoja načina upravljanja i kontrole distribucije vode u irigacionim sistemima. Hidrant u kompaktnom kućištu od nerđajućeg čelika, integriše mehaničke komponente neophodne za merenje i regulaciju i inovativne ACMO elektronske komponente neophodne za upravljanje i kontrolu ulaznih/izlaznih parametara sistema. HYDROPASS je samostalna jedinica, nezavisna od spoljašnjeg napajanja i opremljena pouzdanim komunikacionim interfejsom.
Više informacija: www.acmospa.com

Marija Dakić