Siemens Automation and Drives razvio je novu familiju IEC niskonaponskih motora sa aluminijumskim kućištem više energetske efikasnosti. Novi motori serije 1LE1 ponuđeni su u klasi efikasnosti EFF1 i EFF2. Energetski efikasan EFF1 motor postiže svoj visoki učinak pomoću bakarnih rotora. Motori imaju izrazito kompaktan dizajn i naročito su pogodni za aplikacije sa pumpama i ventilatorima.

Dve trećine utrošene električne energije u industrijskim instalacijama je prouzrokovano električnim pogonima. Stoga upotreba energetski efikasne pogonske tehnologije može da rezultuje sa suštinskom uštedom. Ušteda energije u elektromotornim pogonima može se ostvariti na dva osnovna načina: regulisanjem pogona ( primena frekventih regulatora) i primenom energetski efikasnih elektromotora.

Troškovi energije od nekoliko milijardi evra mogli bi da se uštede samo u Nemačkoj putem korišćenja energetski efikasnih motora i frekventih regulatora. Siemens energetski efikasni motori najviše efikasnosti klase, npr. EFF1, imaju do 40% manje gubitaka. Frekventni regulatori kao što su Sinamics G150 ili Micromaster redukuju utrošak energije do 50%, naročito u aplikacijama tečnosti kao što su pumpe, ventilatori i kompresori, putem regulisanja brzine motora. Uređaji koji nam omogućavaju ovakvu uštedu energije se unapređuju svakog dana i kompanije investiraju značajna sredstva u njihov razvoj.

Nova serija Siemens 1LE1 elektromotora sa aluminijumskim kućištem ima širok opseg snage  od 750W do 18,5 kW i dostupan je u osnim veličinama od 100 do 160. Kod ovih IEC niskonaponskih motora energetska efikasnost ima najvažniju ulogu. Visoko efikasni EFF1 motori ove serije opremljeni su bakarnim rotorima koji im omogućavaju da postignu visok učinak koji rezultuje  40% manjim gubitkom energije u odnosu na konvencionalne motore.

Osnovne karakteristike i prednosti  1LE1 familje motora

  • Povećana fleksibilnost: Osnovna karakteristika ove serije je inovativan dizajn. Optimizovana arhitektura motora u mnogome pojednostavljuje i olakšava proces puštanja u rad. Motor je lako instalirati  i modifikovati u svakoj osnoj veličini. Kutiji sa priključnim krajevima lako se pristupa i dizajn kućišta dozvoljava adaptaciju većini različitih aplikacija. Kutija sa priključnim krajevima može da se okreće slobodno i do 90 stepeni, a osnova motora može se lako montirati u zavisnosti od verzije motora. Enkoder, kočnica i spoljašnji ventilator mogu se dodati uz minimalni napor. Fleksibilni dizajn kućišta rezultira smanjenim brojem delova, što pojednostavljuje upravljanje inventarom i distributeri elektromotora mogu reagovati brže na zahteve klijenta. Svi motori projektovani za nazivni napon do 500 V mogu biti jednostavno priključeni bilo direktno na energetsku mrežu bilo na frekventi regulator, bez bilo kakvih dodatnih koraka.
  • Povišena energetska efikasnost: Za motore u klasi energetske efikasnosti EFF1 koristi se tehnologija bakra umesto aluminijumskih rotora. Kao rezultat primene rotora od bakra, motori imaju značajno manje dimenzije. Zahvaljujući upotrebi bakarnih rotora, EFF1 verzija motora veoma je kompaktna i ima iste dimenzije kućišta kao i verzija EFF2. Motori klase  EFF2 and EFF1 su stoga bazirani na istom kućištu. Modifikacija visoko efikasnih motora kasnije se može uraditi i bez promene dizajna mašine. Kada se ukaže potreba za višom klasom efikasnosti , više nije neophodno redizajnirati mašinu što donosi značajne uštede u vremenu i novcu.  Čak i više: sa Siemens  EFF1 motorima klijent može značajno uštedeti električnu energiju, jer oni imaju  40% manje gubitke snage u poređenju sa EFF2 motorima.
  • Više snage: Kao dodatak standardnim motorima, takođe su dostupni i motori sa povišenom snagom u klasama EFF1 i EFF2 bazirani na CEMEP klasifikaciji. U poređenju sa standardnim motorima iste osne visine, oni obezbeđuju za klasu više performanse.

Pre više od dve godine u časopisu Infinit bilo je reči o Siemens alatu SinaSave™ za proračun potencijalnih ušteda električne energije korišćenjem energetski efikasne pogonske tehologije. Korišćenjem SinaSave™ programa moguće je jednostavno izračunati kolika ušteda se pravi kupovinom energetski efikasnog motora i koliko će se brzo investicija isplatiti u poređenju sa pogonskim sistemom sa fiksnom brzinom ili konvertorom frekvencije za sisteme sa promenjivom brzinom. Program izračunava uštedu troškova za energetski efikasne motore i amortizaciju ekstra troškova kupovine Siemens energoefikasnih motora najveće efikasnosti klase EFF1 u poređenju sa Siemens energoefikasnim motorima EFF2, pojedinačno izabranim poznatim motorima ili poznatim motorima u okviru kompletne analize postrojenja.

Novi motori su pogodni za upotrebu u svim tipovima industrije i industrijskih aplikacija koje zahtevaju veoma lake motore, kao što su automobilska, tekstilna i štamparska industrija i aplikacije poput pumpi, ventilatora, kompresora.
IEC-Motori – Tehnički podaci

Napon i opseg snage
230 V∆/400 VY, 400 V∆/690 VY, 500 V∆/500 VY,
0,75 kW – 18,5 kW, 1 HP – 25 HP

Veličine i oblici
100L to 160L, svi standardni oblici

Broj polova I frekvencije
2-, 4-, 6- and 8-pole 50/60-Hz

Ambijentalni uslovi
Površinsko hlađenje sa stepenom zaštite IP 55


Više informacija: Siemens d.o.o., Omladinskih brigada 21, 11070 Beograd, Srbija, +381 11 20 96 305, http://www.siemens.rs

Follow me