Industrijski računari su po definiciji x86 bazirane računarske platforme namenjene industrijskoj primeni. Primena se uglavnom ogleda u procesnoj kontroli i/ili prikupljanju podataka od značaja za odredjeni process a u nekim slučajevima industrijski PC je “front-end” računar u distribuiranom procesnom okruženju. Primena industrijskih računara može, u jednostavnijim slučajevima, zahtevati komunikaciju preko standardnih I/O portova kao što je na primer serijski port dok se u složenijim aplikacijama koriste specijalne kartice za proširenje i prilagodjenje.

Industrijski računari nude mogućnosti koje su drugačije od onih koje nude standardni (komercijalni ili kancelarijski) PC računari i to pre svega u pogledu pouzdanosti, kompatibilnosti, mogućnostima za proširenje kao i u znatno dužem roku podrške.

Industrijski računari se proizvode u znatno manjim serijama od kancelarijskih ili kućnih računara i skuplji su od kancelarijskih računara sličnih performansi. Jedna od najprepoznatljivijih kategorija su 19” rack-mount računari. U osnovi ovih industrijskih računara su SBC (Single Board Computer) i “backplane”.

Posebnu grupu industrijskih računara čine Panel računari (Panel PCs) kod kojih je displej, obično LCD, ugradjen u isto kućište sa matičnom pločom i ostatkom elektronike. Najčešće su predvidjeni za panel ili RACK ugradnju i obično uključuju ekran osetljiv na dodir (touch screen). Mogu biti u “low-cost” varijanti bez zaštite od uticaja okruženja ili u varijanti sa IP54 do IP67 (watter-proof) otpornošću na prašinu i vodu.

Osnovne karakteristike industrijskih računara

 • Čvršća metalna konstrukcija u odnosu na tipične kancelarijske računare
 • Standardizovane dimenzije za ugradnju
 • Izuzetna pouzdanost, rad bez isključivanja (24h  7 dana  u nedelji)
 • Pobljšano hladjenje i filtriranje vazduha te alternativne metode hladjenja
 • Povećana otpornost na elektro magnetne smetnje (EMI)
 • Povećana otpornost na uticaj sredine (otpornost na prašinu i vodu IP)
 • Širi temperaturni radni opseg (mininalno 0~50⁰C)
 • Specijalni konektori ili MIL-SPEC konektori za periferije
 • Izvori za napajanje višeg nivoa (PFC, ERP, 80+)
 • Ograničavanje pristupa putem zabravljivanja kućišta
 • Obavezno postojanje watch-dog timer-a za automatski reset

Na vrhu piramide industrijskih računara nalaze se “rugged” ili “ruggedized” (“ojačani”) računari  koji svoju primenu nalaze u terenskim službama, javnoj bezbednosti, proizvodim pogonima, zdravstvenoj zaštiti, transportu kao i u  vojnim primenama i osim prethodno navedenih osobina karakteriše ih i uskladjenost sa sledećim standardima:

 • MIL-STD-810 i MIL-STD-901: standards military equipment and applications
 • IEEE 1156.1-1993 Standard Microcomputer Environmental Specifications
 • IEEE 1613 : Standard Environmental and Testing Requirements for Communications Networking Devices in Electric Power Substations.
 • IP: Ingress Protection IS: Intrinsic Safety ATEX: Potentially Explosive Atmosph.
 • NEMA:  National Electrical Manufacturers Association Enclosure Standards
 • IK Code: enclosures protection for electrical equipment against external mechanical impacts
 • EN50155, „European norm for Railway Applications” specifications for tough non-military equipment. Extends op. temperature range (-25/+70⁰ C) resistance to humidity, shocks, vibrations, radiation etc

Više informacija: INFOTECH STUDIO d.o.o, Božidara Lešjanina 24, 18000 Niš, 018/205-244 063/547-543, www.infotech-studio.com

Aleksandar Dakić
Follow me