Dostupnost, kontrola i bezbednost niskog napona električne mreže je misija kompanije Socomec.

Delatnost kompanije je i obzbeđivanje dostupnosti kvalitetnog napajanja za kritične primene (UPS), upravljanje napajanjem, zaštita ljudi, opreme i instalacija (preklopke, sklopke, osigurači), mernih uređaja i softvera za praćenje i povećanje efikasnosti, kao i održavanje i profesionalni servis.

KONTAKT: SOCOMEC SICON d.o.o. Ugrinovački put 10N 11080 Beograd, Srbija info.rs@socomec.com www.socomec.com

Marija Dakić