Svakodnevno se susrećemo sa problemom kako povezati opremu različitih proizvođača u jedinstveni nadzorno-upravljački sistem. Potreba integracije postojeće opreme u nove savremene upravljačke sisteme zahteva posebnu pažnju prilikom odabira opreme i softvera. Posebno otežavajuća okolnost je činjenica da neki proizvođači opreme i softvera delimično ili potpuno onemogućavaju povezivanje sa opremom drugih proizvođača. Poslednjih godina, sa razvitkom i usložnjavanjem tehnologije, automatizacija i upravljanje industrijskim pogonima zahtevaju komu-nikaciju na svim nivoima. Kraće vreme odziva, veći protok i pouzdan prenos su imperativ za proizvođače opreme.

Želimo da vam predstavimo dva tipična proizvoda iz naše ponude koji rešavaju ovaj problem, a sastavni su deo svakog nadzorno-upravljačkog sistema.

Human Machine Interface (HMI)
MT8000 je nova generacija WEINTEK-ovog HMI, koja predstavlja istinski centar razmene podataka za sve zahtevnije korisnike. Preko Ethernet porta (10/100 Base-T) 3×RS232/RS485 porta i 3×USB 2.0 porta, omogućava razmenu podataka bez ograničenja.

Ugrađeni drajveri za sve poznatije proizvođače opreme omogućavaju svakom MT8000 da preko 3 serijska porta istovremeno komunicira sa PLC-ovima različitih proizvođača.

Preko najpopularnije Ethernet konekcije, više  MT8000 međusobno mogu razmenjivati podatke velikom brzinom bez ograničenja, kao i sa bilo kojim SCADA HMI softverom na PC-u. Preko iste Ethernet mreže mogu se povezati i brojni PLC-ovi. Visok kontrast i osvetljaj ekrana velike rezolucije sa 65536 boja, projektovan za industrijske uslove sa velikom životnim vekom, uz mogućnost prikaza BMP, JPEG, dinamičkih GIF i MPEG2 formata, na 2000 ekrana…, daje mu prednost nad sličnim proizvodima. Preko USB porta moguća je i konekcija sa štampačem, bar-kod čitačem, mišem, tastaturom, USB memory stick-om… MT8000 ima veliku internu memoriju, 44-pinski IDE slot za podršku IDE hard diskovima, kao i MIC Input i Sound Output, a takođe i Wireless podršku za izgradnju bežičnih mreža.

Touch screen operatorski paneli su svojim izvanrednim mogućnostima i prihvatljivom cenom postali sastavni deo gotovo svakog upravljačkog sistema.

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)
National Instruments-ov LOOKOUT je Web-enabled HMI i SCADA softver namenjen izradi savremenih industrijskih nadzorno-upravljačkih sistema. Prvi dosledno objektno orjentisani SCADA softver na svetu, omogućava lak razvoj aplikacije do neograničenog broja I/O tagova. Karakteristike National Instruments-ove opreme i softvera su dobro poznate na našem tržištu, te u skladu sa današnjom temom posebno ističemo mogućnost integracije opreme različitih proizvođača u jedinstven nadzorno-upravljački sistem. LOOKOUT poseduje komunikacione objekte većine svetskih proizvođača, ali omogućava i izradu sopstvenih. Na taj način modernizacijom starih i automatizacijom novih pogona oni mogu činiti jedinstvenu celinu.

Projektanti imaju posebnu pogodnost jer im se omogućava kupovina Razvojnog/Runtime softvera po veoma povoljnoj ceni, a Runtime licence je moguće nabaviti za 50/100/200/500 i Unlimited IO. U I/O tagove se ubrajaju samo podaci u/iz procesa uz mogućnost pakovanja/raspakivanja digitalnih signala u jedan tag.


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Poručnika Spasića i Mašere 14, 11147 Beograd, Srbija, Tel.:(+381) 11/239-23-13, 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)