Harmonizacija regulativa koje jasno definišu prava i obaveze proizvođača opreme i implementatora opreme, vezanih za zaštitu ljudi i dobara u eksplozivnim sredinama, navela je proizvođače opreme iz oblasti industrijske automatizacije da svoju gamu proizvoda prilagode potrebama i obavezama integratora, kako bi integracija opreme bila u skladu sa važećim pravilnicima. Od 1.7.2003. godine počele su da važe iste regulative za područje čitave evropske unije.

U skladu sa aktuelnim regulativama postoje različiti načini koji električne uređaje čine bezbednim za eksploataciju u eksplozivnim sredinama. Primeri su sledeći (u zagradama su oznake važećih regulativa koje uređuju pojedinačne oblasti):

  • potapanje uređaja u specijalna ulja tako da eksplozivna sredina iznad nivoa ulja ne može biti pobuđena (EN 50015)
  • kućišta pod pritiskom većim od ambijentalnog (EN 50016)
  • kućišta punjena specijalnim vrstama prahova (EN 50017)
  • vatrootporna kućišta (EN 50018)
  • “increased safety” (EN 50019)
  • “intrinsic safety” (EN 50020)
  • enkapsulacija (EN 50028)
  • “intrinsically safe” električni sistemi (EN 50039)

Svi ovi metodi, osim intrinsic safety (i), imaju za cilj da moguće uzročnike eksplozije zadrže unutar pomenutih vrsta kućišta i da iste spreči da dopru do zapaljive sredine.

Metod intrinsic safety  funkcioniše na potpuno različitom principu. Ideja je da se električna energija, koja se daje na raspolaganje uređajima u zapaljivoj sredini, drži u granicama takvim da varnice, električni luk ili temperatura koja je njom prouzrokovana ne generišu energiju koja bi bila dovoljna da se pobudi ambijentalna eksplozivna sredina. Zbog ovog limitiranja raspoložive električne energije, električni krugovi se prilagođavaju na način da se I sa ovim ograničenjima omoguće merenja, upravljanje i instrumentacija. “I” princip ima veoma mnogo prednosti u odnosu na druge, a najočiglednije su te što je omogućeno slobodno razvlačenje kablova i postavljanje instrumentacije u samoj Ex zoni. Takođe, bitna prednost je i ušteda u novcu, ne samo zbog izbegavanja korišćenja npr. skupih “D” kućišta, već i zbog malih cena intrinsically safe  komponenti.

Zbog navenih prednosti “I” koncepta veliki  broj proizvođača u svoju gamu proizvoda uvrstio je intrinsically safe elektronske module (barijere) koji omogućavaju udobnu vezu između merno-regulacione opreme u Ex zoni i upravljačkih sistema u bezbednoj zoni. Barijere su standardizovane za montažu na DIN šinu uz obaveznu IP20 zaštitu. Intrinsically safe barijere i obične non-safe komponente mogu se ugrađivati u zajedničke elektro-ormane na iste DIN šine ali uz odgovarajuća ograničenja koja definišu obavezne razmake između intrinsicaly safe električnih krugova I non-safe krugova (primer je prikazan na slici sa dimenzijama u milimetrima).

Neki od primera pomenutih elektronskih modula (barijera) koji funkcionišu u skladu sa intrinsically safe principom su sledeći:

Izolacioni pojačavači
napajanje i procesiranje signala sa mehaničkog kontakta ili senzora iz Ex zone u bezbednu zonu

Kontrolnici broja obrtaja
overspeed i underspeed monitoring sa integrisanim displejom i parametrizacijom na samom modulu (dostupna i Ex verzija)

Izolacioni temperaturni pojačivači
jednokanalne barijere za merenje temperature sa intrinsically safe ulaznim krugovima sa wire-break monitoring funkcijom; ulazi za Ni100/Pt100 sonde, sve vrste termoelemenata, milivoltni siglani; gornja i donja granica opsega podesiva pomoću DIP Switch-eva; analogni 0/4..20mA strujni izlaz, relejni izlaz, kompletna galvanska izolacija, univerzalno napajanje 20…250VAC/ 20…125VDC

Analogni (HART) data transmiteri
napajanje i komunikacija sa inteligentnim dvožičnim i trožičnim HART transmiterima, transfer 2 analogna signala iz  bezbedne zone u Ex zonu galvanska izolacija između kanala

Piše:
Mileta Vračar dipl.el.ing.


Više informacija: Tipteh d.o.o., Bulevar Zorana Ðinđića 45D, lokal 18, 11070 Novi Beograd, Tel/Fax: 011 31 31 057, 011 30 18 326, 011 30 18 327, http://www. tipteh.rs

Follow me