IP oznake
Nije neobično da inžinjeri ne razumeju u potpunosti značenje IP oznaka i da prilikom izbora opreme sa velikom nesigurnošću određuju potrebni IP opseg. Probaćemo da ovim tekstom demistifikujemo neke značajne činjenice prilikom izbora kućišta sa odgovarajućom IP zaštitom u skladu sa potrebnim zahtevima.

Prevashodna namena zaštitnih ormara je da zaštite komponente koje se nalaze u njima od toplote, vlage i prašine kao i da omoguće njihovo korišćenje u zonama u kojima je moguće prisustvo zapaljivih gasova, kao što je petrohemijska industrija, odnosno da omoguće korišćenje opreme na lokacijama sa puno prašine, što su recimo cementare ili mlinovi.

U zavisnosti od potrebe, inžinjer treba da odredi koji je prava IP zastita potrebna za njegovu aplikaciju. U ovom slučaju, recimo, nije isto da li se zaštita izvodi u eksplozivnoj sredini ili sredini punoj prašine. Takođe, dozvoljeno je modifikovati zaštitne kutije u skladu sa potrebama, bez obzira da li se to radi pre ili nakon montaže, ali je veoma bitno da se zna šta je dozvoljeno uraditi sa Exe ili Exd kućištima kako se ne bi uticalo na njih IP rejting i kako bi se očuvalo važenje sertifikata.

Dozvoljene izmene Exd i Exe kućišta
Exd kućišta se ne smeju modifikovati nakon proizvodnje i sastavljanja, jer će u surotnom njihov IP rejting biti promenjen. Na primer, bušenje novih ulaza za kabliranje sme da izvodi samo proizvođač i ovlašćeni montažer lokalnog distributera.

Kod Exe kućišta dozvoljeno je modifikovanje kućišta i nakon instalacije, ali samo u skladu sa priloženim uputstvom.

Prilikom svake izmene, a one obično podrazumevaju dodatno kabliranje, otvaranje novih otvora ili dodavanje terminala, obavezno je konsultovati se sa proizvođačem ili distributerom kako izmene ne bi narušile sertifikaciju ili poništile IP rejting samog kućišta.

Testiranje kvaliteta
COOPER Crouse-Hinds kućišta se izrađuju od nerđajućeg čelika (31GL) ili fiberglasa, a ukoliko su u pitanju kutije koje su predviđene za montažu u halama ili drugim zaštićenim prostorima kutije mogu biti izrađene i od prefarbanog čelika. Bez obzira na tip kutije, svaka se detaljno testira i tek nakon toga pušta u prodaju.Ti testovi se izvode u nekoliko pravaca. Termalni testovi se izvode repetitivno i simuliraju minimum 20 godina upotrebe kućišta u polju. Mehanički testovi se izvode kako bi se otkrile i proverile najosetljivije tačke kućišta. Naši testeri su pravi eksperti u ovoj oblasti sa mnogogodišnjim iskustvom. Recimo ukoliko je otkriveno pri korišćenju da je materijal od koga je kućište napravljeno krtiji pri niskim temperaturama, svi testovi se izvode upravo u tim najkritičnijim uslovima.

Kada se jednom postavi kućište na nekom nepristupačnom mestu, u teškim uslovima rada, veoma mu je komplikovano ponovo prići kako bi se otklonila oštećenja nastala nepažljivim udarcima ili nestručnom montažom. Testovi koje izvodimo su neophodni da bi se praktično eliminisala potreba za intervencijama na samim kućištima. Šta god da se desi, kućište mora da posluži svojoj svrsi – da zaštiti uređaje u njemu.
Izbor materijala
Evropski i međunarodni standardi svake godine su sve zahtevniji. Posebno karakteristike koje se odnose na termalnu i mehaničku otpornost kućišta. Izuzetna pažnja se poklanja otvorima na kućištu koji se testiraju i otvoreni i zatvoreni pre nego što se dodeli IP rejting samom proizvodu. Na tržištu ima mnogo IP66 kućišta, ali se ona ne smeju koristiti u zonama mogućeg hazarda, jer moramo biti potpuno sigurni da će kućište kvalitetno zaštiti opremu. Jedino kroz pažljivo testiranje ova funkicja može biti zadovoljena.

U petrohemijskoj industriji, industriji gasa i ulja prihvaćen je standard da sva kućišta moraju biti izrađena minimalno od 316L nerđajućeg čelika. Gotovo sva kućišta koje proizvodi COOPER Crouse-Hinds su standardno izrađena od visokokvalitetnog 316L nerđajućeg čelika. Ukoliko su potrebna manja i lakša kućišta koja se lakše ožičavaju, u ponudi su fiberglas modeli. S druge strane, čelik svojim mehaničkim karakteristikama omogućava izradu kućišta različitih veličina. Posebno ukoliko je potrebno izraditi izuzetno velika i otporna kućišta.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)