Mitsubishi iQ Automation Platform je automatizaciona strategija koja opslužuje hardver u Mitsubishi e-F@ctory konceptu.

Najveće prednosti iQ platforme su:

  • Smanjenje ukupnih troškova rada
  • Potpuna i jednostavna integracija
  • Maksimalna produktivnost
  • Transparentna komunikacija

iQ je prva automatizaciona platforma koja kombinuje sve ključne automatizacione zahteve u jednom kontroleru eliminišući potrebu za gubitkom inžinjerskog vremena u usaglašavanju rada delova sistema različitih proizvođača. Sistemska integracija se u potpunosti sprovodi iQ-om, koji nudi široku paletu kontrolera koji rade zajedno na istoj šini.
F-serija robota za IQ platformu Nova F serija Mitsubishi robota može se direktno integrisati na iQ platformu i u sam e-F@ctory koncept.

Osnovne prednosti ovakvog rešenja su:

  • Velika brzina komunikacije na relaciji PLC <=> Robot
  • Veliki kapacitet komunikacije na relaciji PLC <=> Robot
  • Manje ožičenja i dodatnih I/O i komunikacionih modula
  • Deljenje statusa robota u svakom trenutku u zajedničkoj memoriji
  • Održavanje većeg broja robota/uređaja sa jedne lokacije u mreži
  • Sve operacije se mogu integrisati u GOT HMI uređa


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs

Follow me