Pravilan izbor servo motora za aplikaciju je od vitalnog značaja kako sa tehničke, tako i sa ekonomske strane.

Na kraju serijala daćemo jedan praktičan primer, a u naredna dva teksta daćemo sve potrebne formule i to formule za:
• radne karakteristike
• inerciju
• momente tereta
• moment ubrzanja/usporenja
• maksimalni i efektivni moment
• pozicionu tačnost
• pravolinijsku brzinu
• broj obrtaja motora.


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Branka Bajića 46/3, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)