Dvožični izolovani transmiteri Serije CB imaju jedan analogni ulazni kanal koji signal filtrira, pojačava, izoluje i konvertuje u strujni od 4 do 20 mA, pogodan za prenos na distancu do 1200 m. Ovako kondicionirani i izolovani signali se mogu priključiti na sistem za akviziciju podataka, Industrijski PC, PLC ili na neki drugi merni sistem. Transmiteri imaju vrlo visoku linearnost i tačnost (14 do 16 bita) karakteristične za vrlo skupe proizvode. Izolacija je 1500 V („Common-mode“ 160 dB).

Svi moduli ove serije imaju dvožični transmiterski prenos signala od 4-20 mA i napajanje od 11 do 60 V, kroz ista dva provodnika kroz koji se prenosi i signal. To znači de se oni mogu napajati iz jednog zajedničkog naponskog izvora koji se nalazi blizu sistema za merenje. Moduli su dizajnirani za montažu na DIN šinu.

Izolacija između ulazne (primarne) i izlazne (sekundarne) strane je 1500 Vrms. Moduli imaju mali histerezis i odličnu ponovljivost. Visoka vremenska stabilnost ne zahteva rekalibraciju. Transmiteri mogu biti zaštićeni specijalnim lakom koji štiti elektronske komponente od vlage i korozije, pa se mogu koristiti u mnogim agresivnim sredinama, na brodovima ili morskoj obali, u uslovima agresivnih isparenja, kiselina, u vodovodu itd.

PrimeneAtributi
Industrijska i Laboratorijska
merenja
Izlaz: strujna petlja,
4 do 20 mA
Zaštita ljudi od kontakta sa
naponom opasnim po život
Tačnost bolja od ±0.03 %
Linearnost bolja od ±0.01 %
Zaštita elektronske opreme od
električnih potencijala
Transformatorska izolacija
1500 Vrms
Opšta sigurnost i pouzdanostFilter petog reda, 80 dB NMR
Redukcija šuma RF i EMI iz
signala
Napajanje kroz strujnu petlju
od 11V do 60V
Produžava vreme između
kvarova (MBTF)
Zaštita na ulazu i izlazu
250 V kontinualno
Tolerantan za buduće greške u
ožičenju i instalacijama
Garantni rok je 5 a servisni
rok je 10 godin

Radna temperatura je -40 do 80°C. Isporučuje se sa korisničkim upustvom na srpskom jeziku i sa kalibracionom listom.

FamilijeFunkcije transmiteraOpseg
CB-30Naponski miliVoltni ulazOd ±5 mV do ±500 mV
CB-31Naponski Voltni ulazOd ±1 V do ±1000 V
CB-32Strujni ulazOd ±5 mA do 10 A
CB-33True RMS to DCDo 10 A i 500 V
CB-34Linearizovani RTD sa 2 ili 3 priključkaOd ±50°C do 800°C
CB-36Potenciometarski ulazOd 100 Ω do 10 KΩ
CB-37Transmiter termoparova sa kompenzacijomR, J, K, T, E, R, S, B, N
CB-47Kondicioneri termoparova sa kompenzacijom
(CJC) i linearizacijom termo parova
R, J, K, T, E, R, S, B, N
Od -100 °C do 1800 °C

Više informacija: Electronic Design, Makenzijeva b.b.-Pejton, 11000 Beograd, Srbija, Tel:  011/ 308-50-30, Fax: 011/ 308-50-31, http://www.ed.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)