Kompanija SCHUNK je na području CMS predstavila novi, korisniku prijatni sistem za ručno menjanje za brzo zamenjivanje komponenata. Novi CMS je osim po jednostavnom i prikladnom delovanju impresivan i po širokom opsegu opcionih modula i dodatnih krajnjih efektora.

Novi CMS sistem za ručno menjanje iz kompanije SCHUNK optimalan je dodatak za fleksibilne zadatke u proizvodnji i tehnologiji rukovanja, kao i na montažnim radnim stanicama. On omogućava brze, procesno pouzdane zamene na prednjem kraju robota, a takođe i na stacionarnim sistemima kao kod popravljanja konstrukcije. Ručno upravljani sistem se sastoji od CMS-K glave za menjanje i CMS-A adaptera za menjanje i može da rukuje teretom do 58 kg. Može da se fleksibilno kombinuje s komponentama za rukovanje ili obradu iz širokog SCHUNK portfelja – od hvataljki do alata za obradu iz serije R-EMENDO, na primer za automatizovano uklanjanje rubova, poliranje ili popunjavanje.
CMS je dalja faza razvoja sistema za menjanje SHS, koji je već potvrđen deo SCHUNK portfelja i može da se zamenjuje jedan s drugim zbog toga što ima istu visinu i uzorak pričvršćivanja vijcima. Nova verzija sada nudi odlučujuće optimizacije u smislu rada, dizajna, pouzdanosti procesa i opcija korišćenja.

Korisniku prijatni CMS ručni sistem za menjanje može da se lako i prikladno zaključa ili otključa bez upotrebe dodatnih alata. Slika: SCHUNK

Korisniku prijatni CMS ručni sistem za menjanje može da se lako i prikladno zaključa ili otključa bez upotrebe dodatnih alata. Slika: SCHUNK

Brza i procesno pouzdana promena

Proverena tehnologija potisne poluge čini delovanje CMS-a izuzetno jednostavnim i pogodnim. Glava za menjanje može da se zaključa ručno adapterom za menjanje bez upotrebe dodatnih alatki. Inovativno integrisano pričvrščivanje pomoću zaptivnih osigurača podržano je zaptivanjem cilindra pomoću ručnog zaključavanje, tako da je za ovaj proces potrebna samo minimalna sila. Pored toga, potisna poluga sada ima novi, zakrivljeni oblik, koji ne zaklanja nijednu od mnogobrojnih veza. To znači da sada sve veze sistema mogu da se koriste takođe radijalno.

Veću operativnu bezbednost osigurava oprugom opremljeni osigurač koji fiksira ručicu uz kućište i sprečava otvaranje sistema tokom rada. Integrisani nadzorni senzorski sistem, koji omogućava induktivno praćenje statusa spoja i prisustva modula pomoću opcionih senzora, osigurava dodatnu operativnu bezbednost i povećava pouzdanost procesa. Zahvaljujući ISO obliku prirubnice, CMS može da se montira na sve uobičajene tipove robota bez dodatne adapterske ploče.

Za prilagodljivo rukovanje delovima pri punjenju mašine: S CMS sistemom za menjanje mogu da se po potrebi jednostavno zamenjuju odgovarajući krajnji efektori – u ovom slučaju univerzalna električna hvataljka EGU. Slika: SCHUNK

Za prilagodljivo rukovanje delovima pri punjenju mašine: S CMS sistemom za menjanje mogu da se po potrebi jednostavno zamenjuju odgovarajući krajnji efektori – u ovom slučaju univerzalna električna hvataljka EGU. Slika: SCHUNK

Širok izbor opcionih modula i efektora

Veliki izbor krajnjih efektora kao što su hvataljke ili alati za mašinsku obradu može da se dostavlja po integrisanim pneumatskih ili vakuumskih punjačima. Pored toga, snabdevanje energijom je sada moguće i preko direktno pričvršćenih električnih, pneumatskih i tekućinskih modula, čime se štede i prostor i težina. Osim toga, SCHUNK nudi i jeftiniju konstrukciono identičnu osnovnu varijantu CMS-B bez pneumatskih punjača.
CMS sistem za ručno menjanje na raspolaganju je u šest veličina, od 40 do 125. Pored širokog izbora opcija kombinacija i aplikacija, korisnici pridobivaju korist i iz širine znanja o aplikacijama čitavog spektra dobavljača automatizacije.

schunk.com


Kontakt:
SCHUNK Intec GmbH
Friedrich-Schunk-Straße 1
AT-4511 Allhaming
info@at.schunk.com
Tel. +43-7227-22399-0

Aleksandar Dakić
Follow me