Opis

 • Upravljački sistem za doziranje u DIN kućištu pogodan za montažu na panel ili u kućištu za montažu na zid (na zahtev).
 • Dimenzije: 96x96x65 mm (šablon za bušenje: 91×91 mm).
 • 4-cifarni semi-alfanumerički crveni LED ekran (20 mm visok).
 • 8+3 signalni LED.
 • Tastatura sa 5 tastera
 • IP64 rejting prednjeg panela
 • Uklonjivi priključni blokovi sa zavrtnjima.

Glavne funkcije

 • Očitavanje vrednosti mernih ćelija izraženo u mV: neprekidna provera povezanosti merne ćelije
 • Digitalni 昀lter za smanjenje efekata oscilacija težine.
 • Teoretska kalibracija (korišćenjem tastature).
 • Tariranje težine na nultu vrednost.

JOLLY2 sistemi za merenje i doziranje; Mogućnost izbora 6 režima:

 • Indikator težine sa relejnim alarmnim pragom (1SET)
 • Indikator težine sa dva relejna alarmna praga (2SET)
 • Doziranje jednog proizvoda pri punjenju u dve brzine (1LOAD)
 • Serijsko punjenje dva proizvoda (2LOAD)
 • Doziranje jednog proizvoda pri pražnjenju u dve brzine (1UNLOAD)
 • Serijsko pražnjenje dva proizvoda (2UNLOAD)

Ulazi/izlazi i komunikacija

 • 2/4 relejni digitalni izlazi kontrolisani prema zadatim vrednostima.
 • 2 digitalna ulaza.
 • 1 namenski ulaz merne ćelije.

JOLLY4 sistemi za merenje i doziranje; Mogućnost izbora 4 režima:

 • Indikator težine sa četiri relejna alarmna praga (4SET).
 • Punjenje dve serije proizvoda sa usporenim i završnim ciklusom (2LOAD).
 • Punjenje tri serije proizvoda sa završnim ciklusom (3LOAD).
 • Punjenje četiri serije proizvoda (4LOAD).

LAUMAS Elettronica posluje na tržištu INDUSTRIJSKOG MERENJA I TARIRANJA od 1984. godine, sa aplikacijama prilagođenim širokom spektru sektora. Pažljivom analizom potreba kupaca i prisustvom so昀sticirane interne laboratorije za istraživanje, LAUMAS Elettronica proizvodi pouzdane precizne proizvode, koje karakteriše odličan odnos kvalitet/cena, serti昀kati i usklađenost sa relevantnim industrijskim standardima na nacionalnom i međunarodnom nivou.


Više informacija možete da pronađete na našem sajtu: www.fox.rs

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da kontaktirate kolege inženjere na br. telefona: 011 2415 393 ili
mejl: info@fox.rs.

Aleksandar Dakić
Follow me