Dobro osmišljen sistem za kontrolu procesa zasnovan na zenon softverskoj platformi kompanije COPADATA pomaže austrijskoj zajednici Cvišenvaser da svojim meštanima obezbedi svežu čistu vodu tokom normalnih i tokom sušnih perioda; zajednica je izabrala pametni sistem za kontrolu procesa zasnovan na zenon softverskoj platformi kompanije COPA-DATA. Proširivost sistema koji je implementiran od strane kompanije BATech otvara put za tranziciju zajednice u pametno selo.

Dnevna potrošnja vode po stanovniku u Austriji iznosi oko 135 litara. Iako se samo tri litra koriste za piće i kuvanje, potrošači mogu sa sigurnošću očekivati da će čista voda za piće poteći iz slavine. Čak i u alpskim predelima bogatim vodom, klimatske promene, poljoprivredni i drugi eksterni uticaji znače da se neograničena količina vode za piće iz slavine više ne podrazumeva. Na svom putu do slavine, voda mora da prođe nekoliko kilometara, prolazeći kroz pumpe, rezervoare i filtere.

Zajednica Cvišenvaser se sastoji od tri sela sa gotovo 3300 stanovnika. Nalazi se u Vorarlbergu, najzapadnijoj saveznoj pokrajini u Austriji. Bukvalni prevod njenog imena je „između voda“. Uprkos tome što se nalazi na padinama planinskog venca, na njenom opštinskom području nema mnogo odgovarajućih bunara.

Čista voda za 3300 ljudi 
O snabdevanju zajednice svežom vodom brine pet lokalnih vodnih zadruga koje dele vodovodnu mrežu. Ova cevovodna mreža je dizajnirana da izjednači fluktuacije u isporučenim ili potrebnim količinama. Sastoji se od 14 pumpnih stanica sa ukupno 19 pumpi, 12 vodotornjeva i šest UV sistema.

Kontrolni sistemi za pojedinačne stanice su povezani jedan sa drugim i sa kontrolnom sobom u komunalnom centru. Iako su neki povezani sa centralnim sistemom upravljanja preko optičkih kablova, većina je imala GPRS module za prenos podataka preko mobilne mreže.

„Našem prethodnom sistemu je bilo potrebno nekoliko sati da ažurira informacije, pa je u slučaju nedoumice neko često morao da ode da ih proveri lokalno“, kaže Martin Mathis, komunalni menadžer koji je zadužen za operacije vodosnabdevanja u Cvišenvaseru. „S obzirom na to da se stanice nalaze kilometrima daleko na visokim planinama, ovo je predstavljalo veliku prepreku za operacije – naročito tokom zime“.

U potrazi za adekvatnim informacijama 
Brze reakcije na fluktuacije ponude ili tražnje nisu bile moguće usled nedovoljno pouzdanih podataka koje je sistem za upravljanje obezbeđivao. Ovo je potpuno automatske operacije učinilo nemogućim. Pored toga, ukoliko je održavanje bilo potrebno na lokaciji, tehničari stranog proizvođača sistema za automatizaciju su morali da prelaze velika rastojanja kako bi došli na lice mesta.

Iako je sistem bio star manje od deset godina, pet zadruga je zajednički odlučilo u korist njegove potpune obnove. Raspisali su tendere za sistem za upravljanje koji bi praćenje i radove na održavanju učinio praktičnijim i održivijim. Uspešno rešenje bi moralo da obezbedi ove funkcionalnosti osoblju za održavanje u kontrolnoj sobi i na mobilnim uređajima, nezavisno od lokacije.

Koristeći zenon, kompanija BATech je kreirala savremeno rešenje koje nam omogućava da proaktivno sprečimo lokalne nestašice vode umesto rešavanja štete nakon što nastane.
Martin Mathis, komunalni menadžer

Sveobuhvatan koncept automatizacije 
Zajednica Cvišenvaser je izabrala BATech e.U. za projektovanje i implementaciju novog sistema za kontrolu i upravljanje snabdevanjem svežom vodom. Vlasnik Daniel Bachmann ima 15 godina iskustva na polju automatizacije. Kompanija BATech je razvila ergonomske kontrolne koncepte za komunalne kompanije, kao što su biogasni pogoni, koji koriste zenon softversku platformu kompanije COPA-DATA. Kompanija BATech se nalazi u pokrajini Cvišenvaser, što takođe olakšava saradnju na otklanjanju kvarova, održavanju i proširenju sistema.

„Zahvaljujući skalabilnosti zenon platforme, predloženi koncept automatizacije se kasnije može postepeno proširiti u sveobuhvatan sistem za upravljanje koji pokriva celu komunalnu infrastrukturu“, kaže Daniel Bachmann, naglašavajući presudni faktor uspeha projekta. „Sa obzirom na to da se zenon uspešno koristi u oblasti pametnih gradova, već sadrži mnoge potrebne funkcionalnosti.“

Kao deo rešenja za zajednicu Cvišenvaser, kompanija BATech je zamenila sistem upravljanja u autonomnim udaljenim stanicama savremenim proizvodima. Tamo gde je to bilo potrebno, implementiran je novi sistem za potpuno automatski rad pumpi i ventila. Ovo takođe olakšava brzo otkrivanje i reakciju na pucanje cevi ili povećane brzine protoka. Senzori nivoa, protoka i pritiska ostali su uglavnom nepromenjeni, ali je zamenjena njihova oprema za vizualizaciju procesa.Podaci sa udaljenih stanica putuju putem VPN-a do centralnog servera u komunalnom centru Cvišenvaser. Tamo se prikupljaju i obrađuju, a pojedini delovi sistema se koordiniraju pomoću zenon softvera. Kompanija BATech je koristila otvorene i modularne strukture sistema koje softverska platforma sadrži kako bi kreirala prilagođeno ali u isto vreme modularno rešenje.

Pregled sedmnaest stanica jednim pogledom 
Kompanija BATech je koristila zenon da implementira koncept ergonomske i fleksibilne kontrole. Na ekranu radne stanice u kontrolnoj sobi, operateri imaju geografski i hidraulički pregled cele instalacije i svih 17 stanica. Na jedan pogled, imaju pregled trenutnih nivoa u svim rezervoarima i potrošnje vode u svakom selu. „Globalni pregled“ uvek ostaje vidljiv. Odabirom oblasti na njemu, korisnici mogu da se fokusiraju na detaljne prikaze sve do pojedinačnih pumpnih stanica. Ergonomski korisnički interfejs se takođe obezbeđuje službenicima u svakoj od vodnih zadruga. Na kontrolnim ekranima svakog rezervoara mogu da dobiju pregled kompletnog sistema i detaljni pregled svih njegovih delova. U okviru svog domena, imaju pristup svim opcijama za kontrolu i manuelnu intervenciju. Važan deo operativnog koncepta je analiza kretanja. Ona operatorima pokazuje sve fluktuacije u distribuciji vode u okviru mreže vizuelno i veoma intuitivno. Ovo je idealno kao osnova za donošenje odluka i brze intervencije. „Pomoću zenon platforme, kompanija BATech je kreirala savremeno rešenje koje omogućava izuzetnu transparentnost“, potvrđuje Martin Mathis. „Ovo nam omogućava da proaktivno sprečimo lokalne nestašice vode umesto rešavanja štete nakon što nastane.“Komunikacije za mobilne uređaje 
Od kada je novi sistem za kontrolu i upravljanje naručen, instalacije za vodosnabdevanje Cvišenvasera svežom vodom generalno rade potpuno automatski danonoćno. Sistem beleži i arhivira sve parametre, podatke i radne uslove. Oni se mogu pregledati u svakom trenutku. Za naknadne analize i kao osnovu za popravke i održavanje, sistem takođe obezbeđuje dijagrame koji se mogu slobodno definisati, a koji koriste podatke iz različitih procesa, poruka, izveštaja, protokola i alarma.

Funkcionalnosti koje su standardne u zenonu, kao što su daljinsko održavanje i „Hot Reload“ se koriste za implementaciju izmena projekta tokom rada i olakšavaju održavanje bez poteškoća. Ažuriranja se mogu izvršiti bez zastoja sistema. „Za rad i održavanje sistema, naši operatori uglavnom koriste mobilne uređaje kojima zenon šalje poruke o greškama,“ objašnjava Martin Mathis, naznačujući još jedan faktor koji olakšava operacije. „Sada primarno mogu ostati kod kuće kada su dežurni.“

Tranzicija u pametno selo:integracija silosa za so 
Prvi korak ka rastu koncepta automatizacije u sveobuhvatni sistem upravljanja za celokupnu komunalnu infrastrukturu Cvišenvasera bila je integracija silosa za so koju koriste zimske službe za puteve. „S obzirom na to da zenon dolazi sa odgovarajućim drajverom za kontrolu PLC-a, ovo je bilo jednostavno proširenje,“ priseća se Daniel Bachmann. „Kreirali smo HMI za silos i integrisali ga sa sistemom za upravljanje za jedno popodne.“

Cvišenvaseru je dodeljena nagrada za implementaciju komunalnih energetskih i klimatskih politika orijentisanih na budućnost. Sa sistemom za upravljanje zasnovanom na zenon softveru, ova zajednica ima osnovu za sveobuhvatno i pametno povezivanje celokupne komunalne infrastrukture. Zajednica je sada na putu da postane ne pametni grad već pametno selo.

Izdvajamo:

  • zenon kao komunalni sistem upravljanja u Cvišenvaseru:
  • Jednostavan pregled zahvaljujući hidrauličkom i geografskom globalnom pregledu i projekcijama na velikom ekranu
  • Jednostavnost korišćenja
  • Nezavisnost lokacije
  • Brža reakcija kao rezultat mobilnih veb klijenata i servisa za tekstualne poruke
  • Jednostavna ekspanzija zahvaljujući brojnim drajverima zenon platforme

Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Aleksandar Dakić
Follow me