Kako softver može da pomogne pri projektovanju električnih instalacija u budućnosti?

Projektovanje električnih instalacija kao i instaliranje uređaja za distribuciju električne energije su temelj izgradnje novih objekata. Svet se menja, pa samim tim i zahtevi klijenata postaju sve veći. Mada je klijentima, pre svega, važna bezbednost, sve više postaje važno pitanje efikasnosti.

Kako efikasnije projektovati?

Pored toga što je posao projektanata mnogo izazovniji nego što je nekad bio, projektni biroi se usmeravaju na izradu sve većeg broja projekata u što kraćem roku. Mogu li se električne instalacije projektovati brzo i efikasno, a bez gubitka na kvalitetu?

Primetili smo da među projektantima u poslednje vreme postoji potreba za projektovanjem sve većeg broja projekata električnih instalacija uz održavanje visokog nivoa kvaliteta projektovanja, ali i uvažavanje savremenih trendova u projektovanju i izboru naprednih rešenja. Iz tih razloga smo inicirali izradu novog softvera za projektovanje – EcoStruxure Power Design, sa ciljem da se pomogne projektantima u odabiru neophodnih elemenata, uz poštovanje svih standarda i normativa koji se koriste u projektovanju. Pored toga program omogućava crtanje jednopolnih šema i izradu električnih proračuna, a zahvaljujući jednostavnom interfejsu na srpskom jeziku, rezultat je intuitivan i lako se uvrštava u projektnu dokumentaciju“, izjavio je Dragan Buača, direktor prodaje u kompaniji Schneider Electric.

Na početku se projektovanje električnih instalacija završavalo uz pomoć papira, olovke i kalkulatora, kasnije se to nastavilo izradom dokumentacije u za to namenjenim softverskim rešenjima za crtanje na personalnim računarima. Ipak, kao i u svim drugim delatnostima, postoji potreba za zamenom velikog broja mehaničkih radnji automatizovanim rešenjima, koja mogu i da ukažu na to kako da se iskoristi pun potencijal predložene opreme.

Smartifikacija

EcoStruxure Power Design olakšava pripremu “pametnih“ rešenja zahvaljujući dodatnoj funkciji smartifikacije („Make it Smart!“). Projektantima smartifikacija pomaže u izboru “pametnih“ uređaja, koji su intengrisani na postojeće, povezani na IoT, kojima kasnije može da se upravlja preko različitih sistema upravljanja, pa čak i preko pametnih telefona.

Ažuriranje u realnom vremenu

EcoStruxure Power Design može da radi nezavisno ili da sarađuje sa drugim softverima iz ponude Schneider Electric-a. Kada ste povezani na mrežu, softver pri pokretanju automatski proverava da li postoji novija verzija. Kao rezultat toga, softver uvek sadrži ažuriranu bazu proizvoda i garantuje da će korisnik imati najnoviju verziju instaliranog softvera.

Efikasnji projektni biroi

Naš specijalizovani softver optimizuje vreme potrebno za izradu projektne dokumentacije. Jednostavnost korišćenja povećava mogućnosti projektnih biroa, dok kod konkretnih projekata daje bolju efikasnost prilikom izrade dokumentacije. EcoStruxure Power Design je stvoren sa ciljem da olakša rad projektantima, ali da bi u potpunosti iskoristili njegove mogućnosti, potrebno je dobro se upoznati sa svim funkcionalnostima. Ukoliko želite da saznate više o samom softveru i preuzmete instalaciju posetite internet stranicu. Za zainteresovane Schneider Electric organizuje online radionice uz demonstraciju softvera – dovoljno je da kontaktirate centar za podršku klijentima kako biste se upoznali sa detaljima.

O kompaniji Schneider Electric

Mi u kompaniji Schneider verujemo da je pristup energiji i digitalnom svetu osnovno ljudsko pravo. Podstičemo sve da maksimalno iskoriste svoju energiju i resurse, u skladu sa našim sloganom Life Is On svuda, za svakoga, u svakom trenutku.

Obezbeđujemo digitalna rešenja u oblasti energetike i automatizacije u cilju efikasnosti i održivosti. Kombinujemo vodeće svetske tehnologije, automatizaciju u realnom vremenu, softvere i usluge u domenu energetike u integrisanim rešenjima za domaćinstva, zgrade, data centre, infrastrukturu i industriju.

Posvećeni smo stvaranju nebrojenih mogućnosti otvorene, globalne, inovativne zajednice koja sa žarom deli našu suštinsku svrhu i inkluzivne i osnažujuće vrednosti.

https://www.se.com/rs

Aleksandar Dakić
Follow me