Priručnik za početnike: Od izrade do ispisa 3D modela

Pravo je zadovoljstvo u rukama držati knjigu namenjenu mladim kreativcima. Autor Josip Kos je po našem mišljenju uspeo da na školarcima prepoznatljiv način, nalik školskim knjigama koje inače koriste, predstavi jednu modernu oblast, ako bi hteli da budemo klasični, rekli bi smo, tehničkog obrazovanja na moderan i jasan način.

Upoznaj 3d svijet : Josip Kos

Kao što je nekada bilo sasvim nezamislivo da u kući nemate alat da bi zamenili grlo sijalice, promenili šteker ili instalirali zvonce na ulaznim vratima, tako je današnje vreme donelo jeftinu 3D tehnologiju izrade predmeta. (Ovde moramo primetiti da je moderno školstvo sva ta znanja nekada izučavana u 7 i 8 razredu osnovne škole ukinulo deci pod parolom „bezbednosti“ i „nespecijalizacije“.) Današnji pristup će stoga pre biti nacrtaj na računaru i izradi na 3D štampaču, nego uzmi komad drveta i perorez i izdubi.

Nova tehnologija donosi nove mogućnosti, ali i traži znanja zasnovana na iskustvu. Josip Kos ima pregršt profesionalnog iskustva u ovoj oblasti, ali očito i veštinu da to znanje pretvori u pitak tekst ilustrovan mnoštvom slika u radu uz naravno prateći digitalni sadržaj koji se može preuzeti sa interneta.

Upoznaj 3d svijet : Josip Kos

Knjiga „Upoznaj 3D svijet“ na početku daje kratak uvod i pregled današnje tehnologije i razumljivo pažnju usmerava na filamentnu 3D štampu. Kako je okrenuta najmlađima i onima koji i ispituju samu tehnologiju, filament je pravi izbor, kako po ceni i jednostavnijem rukovanju, tako i po, a to nije nikako mala stvar, neškodljivosti supstanci sa kojima se radi i sa kojima bi dete bilo u dodiru.

Upoznaj 3d svijet : Josip Kos

Autor Josip Kos u knjizi „Upoznaj 3D svijet“ pogađa u centar. Naime, svako ume da kupi štampač i odštampa par demo uzoraka, pažljivo izabranih od proizvođača. Obično nakon toga kreću muke i neretko razočarenja deteta koja vode do nezainteresovanosti za dalji rad. Ovde Josip postupa na pravi način, vodeći čitaoca kroz upotrebu softvera za 3D dizajn, govoreći o tome šta je moguća, a šta treba izbegavati u samom dizajnu predmeta od samog početka. Ako baš i mora nešto da se izvede, objašnjava načine na koji je to moguće pažljivim pozicioniranjem modela prilikom štampe. Sve lepo ilustrovano ne samo uspešnim primerima, već i rezultatima ukoliko se neko od pravila ne ispoštuje. Očigledno, vizuelno jasno i bez ostavljenih neodgovorenih pitanja.

Divan priručnik kao putokaz kroz svet 3d štampe.


Više informacija na sajtu knjige „Upoznaj 3d svijet“.

Aleksandar Dakić
Follow me