Gradovi postaju pametniji, a prelazak na održive i inteligentnije gradove pomaže poboljšanju životnog standarda u gradskim i prigradskim sredinama širom sveta.
 
Ušteda energije, efikasniji protok saobraćaja, poboljšana javna bezbednost i zdravije okruženje samo su neke od mnogih prednosti koje pametni gradovi mogu da ponude. 
 
Hajde da istražimo kako tehnologije pametnih gradova mogu doneti rešenja za bolji život. 

Šta je pametni grad i šta ga čini pametnim?
Pametni gradovi su gradovi koji koriste digitalnu tehnologiju i podatke da bi poboljšali donošenje odluka i kvalitet života generalno. Ova pametna tehnologija se koristi za bolje razumevanje trenutnih uslova, predviđanje budućih promena, optimizaciju funkcija grada i pružanje rešenja. Da bi grad ili bilo koja zajednica postala pametna, treba da ima kritičnu masu povezanih senzora, pametnih telefona i drugih Internet of Things (IoT) uređaja. Povezani uređaji mogu se konektovati na Internet i deliti podatke, koje prikupljaju, sa gradskim zvaničnicima, inženjerima i drugim ključnim administratorima i rukovodiocima. Rukovodioci gradskih sistema mogu koristiti različite aplikacije da bi preuzeli ove podatke i pretvorili ih u informacije koje mogu da koriste za obavljanje zadataka i optimizaciju poslovanja.

7 načina na koji pametni gradovi mogu poboljšati život i rad
Ogroman niz mogućih rešenja za pametne gradove može uticati na skoro svaki aspekt gradskog života. Evo kako pametni gradovi poboljšavaju život u sedam različitih oblasti.1. Kako pametni gradovi štede vreme
Umrežene tehnologije omogućavaju gradovima da rade efikasnije, štedeći vreme svima koji u njima žive i rade. Standardizacija rada i kontrole objekata može uštedeti vreme i novac gradovima, a osim toga učiniti ih agilnijim. Upravo se proizvodi poput zenon Softverske Platforme mogu primeniti na širok spektar gradskih projekata i objekata i pomoći u toj uštedi. Na primer, neki gradovi koriste različite softvere za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ako zaposleni treba da se preseli u drugu stanicu, mora da nauči novi sistem. No, ako grad ima standardizovanu platformu, operateri se mogu kretati između objekata sa minimalnom potrebom za dodatnom obukom. Poboljšanje saobraćaja u gradu može imati ogromne koristi za ekonomiju i kvalitet života. To ljudima štedi vreme, smanjuje frustraciju i omogućava im da pristupe različitim delovima grada kako bi obavljali svoj posao ili radili stvari u kojima uživaju. Povezani sistemi za upravljanje saobraćajem mogu pomoći da putovanja budu efikasnija za sve koji provode vreme u gradu. Upotrebom zenona mogu se kontrolisati promenljivi saobraćajni znakovi i kreirati dinamički prikazi koji pokazuju slobodna parking mesta. Povezani sistemi omogućavaju daljinsko podešavanje signalnih znakova tokom povećane zapremine saobraćaja. Takođe se mogu analizirati obrasci saobraćaja i optimizovati sekvence semafora da bi se poboljšao protok saobraćaja.

2. Kako pametni gradovi smanjuju troškove
Tehnologije pametnih gradova omogućavaju gradovima da smanje svoje troškove pomažući im da sačuvaju resurse, uključujući struju, gas i vodu. Sistem upravljanja podacima o utrošku energije (EDMS), poput zenona, može automatizovati beleženje podataka o potrošnji energije i omogućiti inteligentnim sistemima upravljanja da poboljšaju energetsku efikasnost. Jedan od načina na koji zenon Softverska Platforma u pametnim gradovima može doprineti smanjenju troškova jeste to što omogućava da se, na primer, u pametnoj zgradi automatski kontroliše nivo osvetljenja, sistem za grejanje i hlađenje i spoljne roletne na osnovu vremenskih uslova, zračenja sunca, planova stanara i drugih faktora. Inteligentni sistemi grejanja i hlađenja mogu automatski podesiti temperaturu da optimizuju potrošnju energije. Na primer, sistem bi mogao da nauči kada se prostorija obično koristi i greje je samo tokom tog vremena, smanjujući tako rasipanje električne energije. Spoljne roletne se mogu spustiti ako se detektuje jak vetar, čime se sprečava da se prozori oštete i tako eliminišu troškovi popravke. Uz to, podaci od pametnih senzora mogu poslužiti prediktivnim strategijama održavanja, što pomaže gradovima da reše probleme sa uređajima pre nego što prouzrokuju skuplje kvarove. Ova funkcija može biti korisna u sistemima javnog prevoza, postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda i u zgradama.

3. Kako pametni gradovi pomažu životnoj sredini
Pametni gradovi takođe mogu postići održivost nadgledanjem uslova životne sredine i kontrolom energetskih sistema. Pametni senzori mogu kontinuirano vršiti merenja kvaliteta vazduha, dodavati te podatke u bazu podataka i automatski slati upozorenja ako nivo zagađenja postane previsok. Ovaj monitoring može pomoći gradu da prati napredak u ostvarivanju ciljeva zaštite životne sredine i identifikuje izvore zagađenja. Pritom, upotrebom pametne tehnologije mogu se sačuvati resursi kao što su struja, voda i gas, kroz automatsku optimizaciju njihove potrošnje.4. Kako pametni gradovi poboljšavaju zdravlje
Zdravlje je kritična komponenta kvaliteta života, a pametne gradske tehnologije mogu pomoći da stanovnici dobiju resurse potrebne za zdrav život, uključujući i zdravo okruženje. Pristup čistoj vodi ključna je komponenta javnog zdravlja. Obezbeđivanje kontinuiranog snabdevanja čistom vodom zahteva precizno upravljanje distribucijom i protokom. zenon može pomoći u tome koristeći analizu trendova da predvidi maksimume u upotrebi vode, pomažući gradovima da se pripreme za njih da bi izbegli nestašice u snabdevanju. Prediktivna analitika omogućava komunalnim preduzećima da identifikuju komponente vodovodnog sistema koji su u riziku od kvara. Predviđanje ovih kvarova omogućava radnicima da otklone postojeće probleme pre nego što dovedu do prekida u snabdevanju vodom za piće ili odvođenja otpadnih voda.

Analiza podataka može se slično koristiti za energetsku infrastrukturu, pomažući gradovima da izbegnu prekide u snabdevanju električnom energijom, budući da nestanak struje može imati uticaja na zdravlje, posebno u doba ekstremnih vrućina ili hladnoće.

Pametni senzori takođe mogu da prate kvalitet spoljnog vazduha, temperaturu i druge parametre. Ako ovi senzori otkriju da je jedan od tih parametara premašio unapred određenu granicu, mogu pokrenuti automatsko obaveštenje. Gradski zvaničnici mogu izdati upozorenje o kvalitetu vazduha, savete o toploti ili druga upozorenja. Ako ovi senzori redovno detektuju da je nivo zagađivača iznad granice, grad bi mogao da iskoristi ove informacije za dugoročnije akcije.

5. Kako pametni gradovi povećavaju sigurnost
Tehnologije pametnih gradova mogu pomoći poboljšanju sigurnosti daljinskim nadgledanjem i kontrolom važnih sistema i alarma kada se pojave problemi. IoT omogućava gradovima da povezuju sigurnosne sisteme na zgradama i u javnim prostorima, omogućavajući efikasnije praćenje i kontrolu tih sistema. Nadzorne kamere povezane sa internetom, alarmni sistemi i kontrole pristupa mogu pomoći u sprečavanju krađe, oštećenja imovine i drugih krivičnih dela i pomoći u pronalaženju počinilaca nakon zločina. Daljinsko nadgledanje sigurnosnih sistema može čak pomoći policiji da brže zaustavi zločine u toku. Gradovi takođe mogu instalirati povezane protivpožarne alarmne sisteme i druge sisteme upozorenja u zgradama i javnim prostorima. Tehnologija pametnog grada takođe može pomoći da putevi budu sigurniji . U tunelima, povezani protivpožarni alarmi, ventilacioni sistemi i osvetljenje mogu imati daljinsko nadgledanje i alarme kako bi se osiguralo da tuneli ostanu bezbedni. Ovi sistemi pomažu da se osigura stalni protok saobraćaja, a gradovi mogu da koriste promenljivu signalizaciju kako bi upozorili vozače na opasnosti, smanjujući verovatnoću da se nesreće dogode. Obezbeđivanje pouzdanog snabdevanja energijom takođe može poboljšati sigurnost gradova. Sistemi pametnih gradova mogu pomoći operaterima da upravljaju električnom mrežom na način koji minimizira prekide u snabdevanju električnom energijom. Povezana energetska infrastruktura može pružiti rana upozorenja o problemima i omogućiti fleksibilniju kontrolu mreže. Gradovi takođe mogu koristiti prediktivnu analitiku i prikupljene podatke da bi zakazali radove na održavanju energetske infrastrukture, pomažući mreži da optimalno funkcioniše.

6. Kako pametni gradovi jačaju ekonomiju
Pametni grad takođe može pomoći jačanju lokalne ekonomije. Studije pokazuju da tokom prvih pet godina benefiti tranzicije grada ka pametnom gradu mogu povećati BDP po glavi stanovnika za 21%. Pametni grad se može pozicionirati kao tehnološki lider i tako privući talente, a razvijanjem projekata pametnih gradova se, takođe, otvaraju i nove poslovne pozicije i stvaraju veće mogućnosti zaposlenja. Pored toga, pametna tehnologija može podržati preduzeća koja igraju važnu ulogu u gradskoj ekonomiji, kao što su špediterska, gde se upotrebom iste može bolje upravljati transportnim prometom kroz optimizaciju ruta i sl.

7. Kako pametni gradovi podstiču partnerstvo
Tehnologija pametnih gradova može da podstakne partnerstva između javnih i privatnih subjekata, pomažući inicijativama da se brže i uspešnije realizuju. Mnoge inicijative pametnih gradova, koje vlada može pokrenuti, mogu imati finansijski pozitivan prinos, ohrabrujući tako i vlade i privatne sektore da ih finansiraju. Više angažovanja privatnog sektora u ovim inicijativama može promovisati kreativnost i povećati usvajanje istih. Iako vlada u nekim slučajevima može pokrenuti programe pametnih gradova, kada ih pokrene privatni sektor, vlada tada može da deluje kao regulator ili ponudi finansijsku podršku postojećim programima putem odobrenja, subvencija i drugih sredstava.

Pogled u budućnost pametnih gradova
Prema podacima Ujedinjenih nacija, 55% globalne populacije trenutno živi u urbanim sredinama, a do 2050. godine taj broj bi mogao porasti na 68%. Gradovima će biti potrebna pametna rešenja da podrže ovaj rast. Možemo očekivati da će gradovi koji usvoje pametne tehnologije – i koriste pametne strategije za to – poboljšati kvalitet života svojih stanovnika i postati lideri na globalnoj sceni. Prelazak u pametnije gradove već se dešava na mnogim mestima širom sveta. Prema studiji, globalno tržište pametnih gradova će rasti sa složenom godišnjom stopom rasta od 18,9% u periodu od 2019. do 2025. godine i dostići 237,6 milijardi dolara. Ovaj projektovani rast pokazuje koliko ozbiljno gradovi shvataju tranziciju ka pametnim gradovima. Tokom narednih godina, videćemo mnogo novih pametnih gradova i inovacija.

zenon za pametne gradove
Gradovi postaju pametniji i to će nastaviti da rade i narednih godina. Tehnologija pametnih gradova može rezultirati boljim životom poboljšanjem sigurnosti, zdravlja i životne sredine, smanjenjem troškova i jačanjem ekonomije. Da biste uspeli u stvaranju pametnih gradskih inicijativa, potrebni su vam pravi alati. Naša softverska platforma za automatizaciju, zenon, pruža rešenja kao što su HMI, SCADA, IoT, IIoT, izveštavanje, alarmiranje i slanje poruka na jednoj integrisanoj platformi. Nagrađivana softverska platforma može olakšati digitalnu transformaciju i omogućiti automatizaciju, nadgledanje, kontrolu i analizu operativnih procesa. zenon je idealan alat za pametnije upravljanje energijom, infrastrukturom, transportom, vodama i zgradama.


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)