Posmatrajte talasne oblike niskih struja od 1 mA
Strujne sonde su ključne za uspešan dizajn električnih uređaja, medicinskih instrumenata i elektronskih delova. U kombunaciji sa osciloskopom ili HIOKI MEMORY HiCORDER instrumentima, sonde su idealne za merenje struja sa visokom preciznošću i širokim propusnim opsezima, čineći ih obaveznim alatima za procenu strujne potrošnje i kontrolne struje. Zadnjih godina, korisnici zahtevaju strujne sonde sa visokom osetljivošću radi povećanja preciznosti dizajna i verifikacije. Radi novog unapređenja svoje palete strujnih sondi, HIOKI sada nudi dve nove strujne sonde visoke osetljivosti koje mogu meriti niske nivoe struja od 1 mA.

Veliki S/N Ratio
Koristeći Hall elemente koji se proizvode u Hioki pogonima, Hioki je uspeo da dizajnira sonde koje karakteriše nizak nivo šuma uprkos širini radnog opsega. Mogu meriti struje uz visok odnos signala i šuma, a da ne dođe do prikrivanja ni najmanjih struja šumom.

Širok merni opseg i izuzetna linearnost
Hioki strujne sonde koriste zero-flux metod, koji se sastoji od kola negativne povratne sprege, te na taj način obezbeđuju izuzetnu linearnu u širokom mernom opsegu.

Posmatranje talasa
U opsegu niskih frekvencija, Hall element se koristi za detekciju magnetnog fluksa koji čini da struja teče kroz magnetno jezgro. Kako je Hall element responzivan i na DC magnetni fluks, i DC komponenta i struja niskih frekvencija se može posmatrati.

Mali uticaj na merenu struju
Zero-flux metod karakteriše mala količina magnetnog fluksa kroz magnetno jezgro kojim se detektuje intenzitet struje koja se meri. Ova osobina omogućava redukovanje uticaja prisustva strujne sonde kojom se obavija provodnik na samo merenje.

One-touch odvajanje sa BNC terminala
Nema potrebe za rotacijom BNC konektora prilikom povezivanja na osciloskop ili rekorder. Dovoljno je samo ubaciti konektor i on će se sam zaključati u željenom položaju. Za razdvajanje, dovoljno je samo povući konektor ka sebi.

Automatsko nulto podešavanje i demagnetizacija jednim dugmetom
Novi modeli imaju automatsko nulto podešavanje, koje se mora izvršiti pre svake upotrebe, jednostavnim pritiskom na dugme.
Pritiskom na dugme za demagnetizaciju, moguće je poništiti ofset marginu greške nakon merenja velikih struja.

CT6710
Praćenje mikro struja od 0.5A
Idealan za razvoj prekidačkih napajanja
DC do 50 MHz (−3dB), ±3.0% / 30A
±50 A peak (non-continuous)

CT6711
Praćenje mikro struja od 0.5A
Idealan za razvoj prekidačkih napajanja
DC do 120 MHz (−3dB), ±3.0% / 30A
±50 A peak (non-continuous)

CT6700
Praćenje mikro struja od 1mA
Idealan za razvoj prekidačkih napajanja, invertora i motor kontrolera
DC do 50 MHz (−3dB), ±3.0% / 5A
±7.5 A peak (non-continuous)

CT6701
Praćenje mikro struja od 1mA
Idealan za razvoj prekidačkih napajanja, invertora i motor kontrolera
DC do 120 MHz (−3dB), ±3.0% / 5A
±7.5 A peak (non-continuous)

CT3273-50
Praćenje mikro struja od 10mA
Idealan za hvatanje tranzijentnih strujnih signala prekidačkih napajanja, invertera i motor kontrolera
DC do 50MHz (−3dB), ±1.0% / 30 A
±50 A peak (non-continuous)

CT3276
Praćenje mikro struja od 10mA
Idealan za hvatanje tranzijentnih strujnih signala prekidačkih napajanja, invertera i motor kontrolera
DC do 100 MHz (−3dB), ±1.0% / 30 A
±50 A peak (non-continuous)

CT3275
Direktno povezivanje na visokoimpedansni BNC ulaz osciloskopa ili rekorera
Idealan za razvoj prekidačkih napajanja, invertora i motor kontrolera
DC do 2MHz (−3dB), ±1.0% / 500 A
±700 A peak (non-continuous)

CT3274
Direktno povezivanje na visokoimpedansni BNC ulaz osciloskopa ili rekorera
Idealan za razvoj prekidačkih napajanja, invertora i motor kontrolera
DC do 10MHz (−3dB), ±1.0% / 150 A
±300 A peak (non-continuous)


kancelarija u Beogradu:
Jurija Gararina 257/II sprat/12
11070 Novi Beograd
tel: 011/627-74-10
mob: 065/8003370
065/3119422

kancelarija u Despotovcu:
Saveza Boraca br.7,
35213 Despotovac, Srbija
tel: 035/612 916
faks:035/613 319
mob: 063/8003370

e mail: office@melcobuda.co.rs
office@kyoritsu-instrumenti.com
budimir.melcobuda@gmail.com
office-beograd@melcobuda.co.rs

www.melcobuda.co.rs
www.kyoritsu-instrumenti.com
www.termovizija.com
www.hioki-instrumenti.com

Aleksandar Dakić
Follow me