Napisao: John Robb, direktor segmenta za komercijalne i industrijske zgrade, Eaton

Osnovni cilj pri projektovanju bilo kakvog sistema za evakuaciju zgrade jeste zaštita ljudi. Iako se priroda opasnosti po osobe prisutne u zgradama promenila, bezbednosne mere u starim zgradama često su ostajale neizmenjene pa smo u nedavnoj prošlosti bili svedoci vrlo dobro dokumentovanih primera evakuacija zgrada koje nisu obavljene po planu, što je imalo tragične posledice.

Nedavna istraživanja pokazuju da više od 70 procenata ljudi ne primećuje uobičajene znake za izlaze za slučaj opasnosti pa stoga projektanti budućih zgrada treba da uzmu u obzir niz različitih faktora kako bi osigurali najbezbedniju evakuaciju komercijalnih i stambenih zgrada za koje su zaduženi.

Diversifikacija rizika
Komercijalne zgrade danas ne samo da moraju biti pripremljene za mogućnost požara, već i za novije vrste pretnji – među kojima su terorizam, građanski nemiri i ekstremni vremenski uslovi. Za to je potrebno detaljnije planiranje evakuacije takvih komercijalnih zgrada nego ranije.

Postupak evakuacije takođe može predstavljati veći izazov u zgradama koje su velike, imaju komplikovanu strukturu ili se u njima nalazi veliki broj ljudi koji nisu upoznati sa putevima i postupcima za hitnu evakuaciju. Pored toga, za pojedine zgrade je verovatnoća da će u njima doći do hitnog slučaja veća nego za druge, posebno ako postoji veći rizik da budu izložene terorističkom napadu ili ako su opremljene starom električnom opremom i tehnološkim rešenjima.
Karakteristike poput ovih mogu zahtevati primenu sofisticiranijih postupaka evakuacije ili tehnologijâ. Proučavanjem poznatih incidenata, kao i akademskim istraživanjem ponašanja mase tokom hitnih slučajeva dobijeni su podaci o prostoru za poboljšanja načina upravljanja evakuacijama. Uobičajeni zaključci su da panika, zastoji i poteškoće pri nalaženju bezbednih izlaza mogu da ugroze postupak evakuacije.

Jedan od najvažnijih zaključaka jeste taj da ljudi možda neće primetiti statičke znakovi za izlaze ili ih iskoristiti kao putokaze. Istraživanja su pokazala da samo 38% ljudi primećuje uobičajene znakove za izlaz pri pretpostavljenim hitnim situacijama kada se nalaze u nepoznatom okruženju. Uobičajeni znakovi za izlaz nisu u stanju da prilagode uputstva ili smer kretanja u skladu s promenjenim okolnostima ili opasnostima do kojih dolazi u realnim vremenu, poput blokiranih izlaznih puteva. Ovo može predstavljati značajan nedostatak imajući u vidu sve raznovrsnije pretnje koje ugrožavaju kompleksne zgrade i načine na koje one mogu brzo eskalirati.

Tehnologija je od ključnog značaja za sve zgrade, kako nove, tako i stare
Priroda rizika u modernim zgradama – bile one komercijalne ili stambene (velika ili mala zauzetost) – trajno se izmenila. Na svu sreću, tehnologija je napredovala tako da je protivpožarnim uređajima i adaptivnim metodima evakuacije moguće ublažiti posledice incidenta ili sprečiti da do njega uopšte dođe.

Prema nedavno objavljenim podacima, 25% svih požara u Evropi svake godine izazvano je električnim kvarom, tako da ohrabruje saznanje da postoje uređaji za detekciju električnog luka usled kvara (AFDD uređaji, engl. arc fault detection devices) kojima se može suzbiti „nevidljiva pretnja“ koju predstavljaju pojave električnih varnica do kojih može doći u kablovima. Oni predstavljaju primer savremenih inovacija koje su u stanju da spreče požar čak i pre njegovog nastanka, u potpunosti izbegavajući potrebu za primenom scenarija evakuacije.
Radi rešavanja problema koji se javljaju usled postavljanja statičkih znakova se uvode novi sistemi za navođenje pri evakuaciji kako bi se unapredilo uočavanje izlaznih puteva i obezbedila veća fleksibilnost pri usmeravanju osoba koje su se zatekle u zgradi. Adaptivno izlazno svetlo i dinamički znakovi za izlaze omogućavaju usmeravanje osoba koje su se zatekle u zgradi prema alternativnoj izlaznoj tački, a adaptivni sistemi omogućavaju neprekidno prilagođavanje navođenja na izlazne puteve u skladu sa lokacijom ili prirodom opasnosti.

Primenom ovih instalacija – preventivnih ili reaktivnih – moglo se izbeći više medijski pokrivenih incidenata iz poslednjih nekoliko godina ili osigurati bolje upravljanje njima. Kada je u pitanju bezbednost zgrada, ne postoji jedno rešenje koje svima odgovara, ali ove nove tehnologije mogu biti dopuna tradicionalnoj najboljoj praksi evakuacije kako bi se osiguralo da ljudi i u starim i u novijim zgradama budu zaštićeni od raznovrsnih pretnji s kojima se danas suočavamo.
Ukoliko želite da saznate nešto više o Eaton-u posetite sajt.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

 

 

Aleksandar D.
Follow me