KEPServerEX je komunikaciona platforma za povezivanje, upravljanje, prikazivanje i kontrolu softverskih aplikacija i različitih komponenti za
automatizaciju.

  • baza sa više od 150 drajvera uređaja i klijenata omogućuje povezivanje uređaja hardverske opreme (na primer Mitsubishi Electric, Allen Bradley, Siemens i ostali) i protokola MTConnect, DNP3, IEC 61580/60870, EUROMAP 63 i BACnet
  • nudi pristup do aplikacija ERP, MES, HMI i SCADA preko OPC i vlastitih protokola
  • omogućuje IoT vizualizaciju i analitičke produkte preko MQTT, REST i ostalih IT protokola

Kepware je razvijač komunikacionih rešenja, koja pružaju siguran i pouzdan prenos podataka iz hardverske opreme na najviše razine kompanije.

INEA SR d.o.o. /// + 381 69 172 27 25 /// info@inea.rs /// www.inea.rs.

Aleksandar Dakić
Follow me